Landschappelijke inpassing en ontwerp buitenruimte Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
Landschappelijke inpassing rioolwaterzuiveringsinstallatie met leesbare lay-out, Nominatie Rietveldprijs 2002
Landschappelijke inpassing en ontwerp ondergrondse gasopslag als onderdeel van het landschap, winnaar Drentse Welstandprijs 1999