Utrecht RWZI

Landschappelijke inpassing rioolwaterzuiveringsinstallatie met leesbare lay-out, Nominatie Rietveldprijs 2002

Utrecht RWZI

Water, water, water
De RWZI heeft een waterzuiverende functie. Deze relatie met water heeft HOSPER ook naar buiten toe zichtbaar gemaakt door de RWZI zoveel mogelijk door water te laten omgeven. Over een speciaal ontworpen brug (ontwerp HOSPER) bereikt men de entree.

Bundeling van functies
De RWZI bestaat uit een groot aantal componenten die in twee categorieën kunnen worden ondergebracht: componenten die veel en componenten die weinig activiteiten genereren. Door deze te bundelen ontstaat er een tweedeling binnen de installatie. De voorbehandeling en de slibverwerking behoren tot het drukke, dynamische gedeelte en worden ondergebracht op een langwerpig werkeiland. De carrousels en de nabezinktanks die nauwelijks onderhoud vergen behoren tot het stille gedeelte en vormen het tankeiland.

Minimaliseren van hekwerken
Aan de randen van het werkeiland is het hoogteverschil tussen het water en het eiland opgelost door middel van keermuren die uit het water oprijzen. Deze keermuren vormen een alternatief voor de noodzakelijke afrastering. aan de voorzijde van de keermuren zijn langs het water Taxodiums geplant. De tanks op het tankeiland zijn naar buiten toe gekeerd en vormen tegelijkertijd de afrastering. Zo ontstaat een waterrijk gebied waarin de hekwerken tot een minimum beperkt worden.

Voorkant- wegzijde / achterkant- kanaalzijde
Het terrein heeft een duidelijke voor- en achterkant. De wegkant is de drukke voorzijde en wordt gekenmerkt door een volume van groen waarin zich losse elementen bevinden. De kanaalkant is de rustige achterzijde. Deze wordt gekenmerkt door de vrijliggende tanks in het water.

Locatie Utrecht, Leidsche Rijn
Ontwerpers René van der Velde, Lex Koetzier, Arjan Karssen, Remco Rolvink
Partners Marc a Campo architect, Royal HaskoningDHV
Opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Omvang 7 ha.
Jaar van ontwerp 1996 – 2000
Jaar van uitvoering 1998 – 2001
Status uitgevoerd