Haarlem De Koepel

Ontwerp buitenruimte levendige stadscampus rond voormalige Koepelgevangenis

Haarlem De Koepel

Openen naar de stad
Een belangrijke doelstelling voor de transformatie van de Koepelgevangenis tot University College is het openen van het Koepelterrein naar de stad. Het te veranderen in een levendige stadscampus. De introverte gesloten enclave die het was wordt hiervoor letterlijk geopend naar de stad, zonder dat het echter zijn vorm van enclave verliest. Want hierin schuilt ook de aantrekkingskracht van de plek, als een te ontdekken schat.

De gewenste levendigheid en uitwisseling tussen studenten, bezoekers en bewoners van Haarlem wordt gestimuleerd door drie ingrepen. Ten eerste worden er een aantal goede verblijfsplekken gemaakt in de openbare ruimte binnen en buiten de muren. Ten tweede wordt de maaiveldinrichting van het stedelijk tapijt van de Haarlemse binnenstad naar binnen doorgezet en kent het op strategische plekken fraaie, groene verbijzonderingen. Hierdoor wordt de grens om het Koepelterrein te betreden gemakkelijker te passeren voor de passanten in de omliggende openbare ruimte. Zo voelt het Koepelterrein als een vrij en openbaar toegankelijke buitenruimte.
Ten derde worden de publieke functies op die plekken geconcentreerd (voorplein en Papentorenvest), waar de verbinding met de omliggende stad het meest kansrijk is.

Het Koepelterrein krijgt de kenmerken van een levendig zwerfdomein. Een stedelijke ruimte die zich verbreedt en vernauwt rondom de vrijgemaakte Koepel. Deze is uitnodigend voor verblijf en ontmoeting en verbindt de diverse entrees van de Koepel met de omliggende jongerenwoningen en de overige publieke en commerciële functies. Het uitnodigend openen van het Koepelterrein begint met het voorplein. Deze gaat de ‘toon zetten’ met een deels groene en deels pleinachtige sfeer.

Locatie Haarlem
Ontwerpers Ronald Bron, Patrick Borst, Guillaume Zeender, Lisa Dobbelaere, Tijn Koppens
Opdrachtgever Stichting DUWO, Stichting Elan Wonen, HBB Ontwikkeling B.V., Stichting Panopticon
Partners FARO architecten, reA architectuur, J. van Stigt architectenbureau, DG groep
Omvang 1,7 ha.
Jaar van ontwerp 2019 – 2020
Visualisaties FARO architecten