Zoetermeer Vivaldi

Ontwerp buitenruimte zorginstelling

Zoetermeer Vivaldi

De zorginstelling Vierstroom heeft HOSPER gevraagd om een ontwerp te maken voor de inrichting van de buitenruimte van het verpleeghuis Vivaldi in Zoetermeer. De locatie is aan drie zijden omgeven door water en voorzien van een oever met bloemrijke waterplanten en bomen. Dit maakt de locatie gevoelsmatig groter en heeft tevens een ecologische functie.

Concept
Het gebouw heeft een tweezijdige kamstructuur. De tuinen daartussen staan met elkaar in verbinding, zodat een ‘ommetje’ mogelijk is. Zij functioneren als verblijfs- en kijktuin en zijn zodanig ingericht dat er zowel beschutte groene als zonnige terrasplekken aanwezig zijn. De verbredingen en brede bochten in de paden zorgen voor informele verblijfsplekken en gebruiksgemak voor mindervalide bewoners.

Entreezone
Het voorterrein heeft een parkachtige uitstraling met gras en grote bomen. Het entreeplein is voorzien van zitmeubilair, fietsenrekken en een kiss & ride locatie. Nabij de entree is een aantal openbare functies opgenomen, waaronder horeca. Een van de tuinen is hieraan gekoppeld en bevat een terras. De levendigheid van deze plek wordt versterkt door de aanwezigheid van een rode vijver met waterplanten en vissen en door een serie speeltoestellen.

Watertuin
De tuin op de kop van het terrein, in het verlengde van de centrale gang, bestaat uit een gedeelte op maaiveld en een lager gelegen deel nabij het water, dat bereikbaar is via hellingbanen. Een vlonder tussen de moerasvegetatie maakt het water beleefbaar. Een fontein zorgt er voor dat het water en de tuin vanuit het gebouw te ervaren zijn.

Activiteitentuinen
Voor activiteiten zoals tuinieren is er de moestuin/plukbloementuin met ruimte voor een kas. Deze tuin grenst aan de dagopvang, bibliotheek en de centrale gang. Er zijn plantbedden, waarvan één verhoogd zodat deze ook vanuit een rolstoel te bewerken is. In aansluiting op de fysiotherapieruimtes is de aangrenzende patio ingericht als oefentuin. Hierin zijn oefenelementen en fitnesstoestellen opgenomen Daarnaast zijn er diverse verhardingen toegepast waarop geoefend kan worden met het lopen met bijvoorbeeld een rollator.

Locatie Zoetermeer
Ontwerpers Hilke Floris, Petrouschka Thumann, Elizabeth Keller
Partners Jacqueline van der Kloet, SEED architects
Opdrachtgever Vierstroomzorgring
Omvang 3 ha.
Jaar van ontwerp 2009 – 2011
Jaar van uitvoering 2010 – 2011
Status uitgevoerd