Amsterdam Cisco

Ontwerp daktuin campus hoofdkantoor

Amsterdam Cisco

Daktuin is visitekaartje Cisco
De vestiging in Amsterdam Zuidoost is de grootste vestiging van Cisco buiten de Verenigde Staten. Het volledige campusachtige terrein is voorzien van een ondergrondse parkeergarage (ontwerp HOK architecten). HOSPER heeft op een groot deel van het parkeergaragedek een daktuin ontworpen. De tuin heeft een publieksvriendelijke uitstraling en is een belangrijke sociale ontmoetingsruimte geworden voor het personeel. De nieuwbouw van het campusterrein heeft gefaseerd plaatsgevonden. In fase 1 zorgde het hoofdgebouw voor een scheiding in grotere daktuinen die aan de westzijde zijn gelegen en waarin ook de hoofdentree is opgenomen. Aan de oostzijde van het hoofdgebouw is een aantal ruimtes gelegen, die speciaal voor rokers zijn ingericht. In fase 2 is een tweede hoofdgebouw toegevoegd aan het totale ensemble. Cisco zet niet zomaar een gebouw neer, maar een heel gebied. De buitenruimte, circa 12.000 m2 in de eerste fase, heeft het formaat van een gemiddeld Nederlands park. De buitenruimte is het eerste contact van bezoekers met het bedrijf. Daarmee is de tuin het visitekaartje van Cisco. Het ligt voor de hand dat de inrichting van de tuin aansluit bij de ambities van het bedrijf. Aandachtspunten zijn de invloed van het terrein op de omgeving in relatie tot de representatieve functie van het gebouw.

Onze visie op de daktuin
De tuin moet meer zijn dan alleen de buitenruimte bij een groot gebouw, het moet de uitdrukking zijn van het ambitieniveau en filosofie van het bedrijf. Cisco verkleint de wereld. Door de routers is het mogelijk geworden te communiceren in beeld en data met de andere kant van de wereld. Afstand doet steeds minder ter zake. De snelheid is ongelofelijk. De tuin is voor een deel de uitdrukking van het andere uiterste. Bomen groeien langzaam en zijn gehecht aan hun plek. Een tuin heeft tijd nodig om tot volle wasdom te komen. Dé opgave moest zijn om in de buitenruimte van het gebouw dit intrigerende contrast zichtbaar te maken en uit te buiten.

Locatie Amsterdam Zuidoost
Ontwerpers Remco Rolvink, Marike Oudijk, Arjan Karssen
Partners Jacqueline van der Kloet, HOK International limited, SmitsRinsma
Opdrachtgever Cisco Amsterdam
Omvang 12.000 m2
Jaar van ontwerp 2000 – 2001
Jaar van uitvoering 2000 – 2001
Status uitgevoerd