TU Delft Campus Stevingebied

Stedenbouwkundige visie en ontwerp openbare ruimte onderwijscampus

TU Delft Campus Stevingebied

De Technische Universiteit Delft is hard aan het werk om haar terrein te transformeren naar een echte campus. Eén van de belangrijkste stappen hierin was het veranderen van de centraal gelegen Mekelweg naar het Mekelpark. De komende jaren krijgen ook de binnenterreinen een ander karakter. Waar deze gebieden voorheen vooral facilitaire achterterreinen waren, worden ze nu getransformeerd naar multifunctionele, groene en duurzame onderwijslocaties. Het vroegere eenzijdige onderwijs- en onderzoeksprogramma (gericht op een specifieke faculteit) gaat steeds meer toe naar een mix van studeren, wonen, werken, eten, recreëren en zelfs winkelen.

De Directie Facilitair Management en Vastgoed van de TU Delft heeft HOSPER gevraagd een stedenbouwkundige visie op te stellen voor het gebied Stevin en een SO, VO, DO ontwerp voor de openbare ruimte. Het gebied Stevin ligt tussen het onderwijs gebouw van Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en de Schoemakerstraat. Aan de noordzijde ligt de nieuwe studentenhuisvesting Stieltjesweg. In het midden van het gebied komt het nieuwe onderwijsgebouw ECHO.

Stedenbouwkundige Visie
De stedenbouwkundige visie bouwt voort op de campus visie. Belangrijke uitgangspunten voor gebied Stevin zijn; functiemenging, interactie tussen binnen en buiten, autoluw, shared space, zoveel mogelijk gras tot aan de gevel, transformatie van eenzijdige naar alzijdige gebouwen en een levendige en leefbare openbare ruimte.

Hierbij vormen de inpassing van de fiets-, voetgangers- en distributiestromen in combinatie met het creëren van prettige verblijfsplekken voor studenten, onderzoekers en (student-)bewoners een bijzondere uitdaging. Met name het functioneren en de bevoorrading van de labs stellen specifieke eisen aan het gebied.

Nieuw onderwijs gebouw ECHO
Het hart van het gebied wordt gevormd door het nieuwe Stevinplein. Het nieuwe onderwijsgebouw ECHO komt aan dit plein te liggen, direct naast het recent gerenoveerde onderwijsgebouw VMB6. In de stedenbouwkundige visie werd voorgesteld om de twee gebouwen in samenhang met elkaar te zien om optimaal gebruik te maken van de kansen van bijvoorbeeld een gezamenlijke (half-verdiepte) fietsparkeerkelder en gezamenlijke robuuste entree.

Daarnaast zijn er regels opgesteld voor de positie van de entrees, de bouwenveloppe, het bouwvolume en de representativiteit zodat het gebouw een goede wand/omkadering van het Stevinplein vormt, reageert op zichtlijnen uit de omgeving en bijdraagt aan de living campus indoor.

Ontwerp openbare ruimte
Het hart van het gebied is het multifunctionele, levendige groene Stevinplein. De entrees van Echo en de Dreamhall (het lab waarin onder andere de NUNA werd ontwikkeld) liggen aan deze plek. Het Berlage Plantsoen is getransformeerd naar een Field Lab. Hierin wordt ruimte geboden aan onderzoek en onderwijs. Het Stevinplein is door het groen, de vijver en een zomerbar in het paviljoen een uitstekende plek om te ontspannen.

Voor de materialisatie werd gebruik gemaakt van de (campus brede) Toolkit Openbare Ruimte. Daarnaast heeft HOSPER een alternatief shared space patroon met gras ontwikkeld om op locaties met een hoge gebruiksdruk toch een groen beeld te kunnen creëren.

Duurzaamheid
Door de groene inrichting is natuurlijke infiltratie en afvoer van regenwater mogelijk. De wadi’s zorgen voor piekopvang en/of vertraagde afvoer en er wordt onderzocht of de kelder van het afgebroken centrifugegebouw kan dienen als waterberging.

De grote hoeveelheid aan bestaande en nieuwe bomen draagt bij aan de vermindering van hittestress. Uit onderzoek van de TU Delft is gebleken dat een grote boom op grondniveau tussen de 10 en de 12 graden verkoeling brengt door evapotranspiratie (gelijk aan ongeveer 10 airco’s).

Daarnaast is een duurzaam ontwerp, een ontwerp dat vooral ook een inrichting kent wat door haar flexibiliteit een lange levensduur heeft en geschikt is voor vele verschillende functies.

Locatie Delft
Ontwerpers Hanneke Kijne, Hilke Floris, Raquel van Donselaar, Pieter Reynaert, Stephanie Rethans, Marike Oudijk
Partners Arcadis
Opdrachtgever TU Delft
Omvang 9,3 ha.
Jaar van ontwerp 2016 – 2019
Jaar van uitvoering 2019 – 2023
Status uitgevoerd