Marknesse NLR

Landschappelijke inpassing en ontwerp buitenruimte Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Marknesse NLR

Een prachtige groene locatie
HOSPER heeft in opdracht van Inbo het nieuwe gebouw van de het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in het landschap ingepast en de buitenruimte vormgegeven. De landschappelijke ligging van het NLR wordt optimaal benut. Elke zijde krijgt een eigen landschappelijke verankering. Een grote waterpartij en voorplein zorgen voor een hoogwaardige entree, de open westzijde zorgt voor een fraaie beleving van het open landschap en aan de zijde van de weg begeleidt een rij esdoorns het gebouw in de lengterichting.

Aantrekkelijk verblijfsgebied
Aan de voorzijde ligt een grote waterpartij met verspringende rietvlakken. Deze rietvlakken vormen verschillende ruimtes rond het gebouw. Ze schermen de dichtstbijzijnde hal af, bieden de mogelijkheid om het fietsparkeren goed in te passen, begeleiden de vlonder en vormen verschillende aangename verblijfsruimtes. De vlonder bestaat uit een deel op maaiveld rond het gebouw, en een lager gelegen deel nabij het water.

Vanuit het gebouw kan tussen en onder de laanbomen doorgekeken worden naar de achterliggende bosrand. Door de nabijheid van de esdoorns wordt de directe ruimte rond het gebouw gevoelsmatig afgebakend en ontstaat er een beschut gevoel. In de ruimte tussen het gebouw en de esdoorns wordt een boomgaardsfeer gecreëerd door fruitbomen in bloemrijk gras, met verspreid staande rode picknicktafels.

Landschappelijke inpassing logistiek
Er komt een nieuwe entreeroute langs de bestaande houtwal. Vanaf deze entreeroute is het NLR goed zichtbaar. Vanaf de entreeroute kan het voorplein bereikt worden om mensen af te zetten, het parkeren vindt plaats binnen het bestaande bomenkader.

Het laden en lossen vindt plaats aan de zijde van het gebouw dat aan het open weiland grenst. Hier heeft de kavel een open karakter. De functionele verharding ligt in het gras, het open geheel zorgt dat het landschap gevoelsmatig aan het gebouw grenst.

Locatie Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum Marknesse
Ontwerpers Hilke Floris, Marike Oudijk, Loes Thijssen, Ola Lidén
Partners Inbo, DG Groep
Opdrachtgever Inbo Rotterdam voor NLR (Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum)
Omvang 5 ha. / 19.000 m2 bvo nieuwbouw
Jaar van ontwerp 2011 – 2012
Jaar van uitvoering 2018
Status uitgevoerd
Fotografie JVDF, Inbo