Maasvlakte II Rijksinspectie Terminal

Ontwerp terrein controleloods en praktijktrainingscentrum douane, ILT, NVWA en SNB

Maasvlakte II Rijksinspectie Terminal

HOSPER heeft, als onderdeel van het integrale ontwerpteam met o.a. cepezed, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf het terrein ontworpen van de uitbreiding van de Douane Haven Rotterdam locatie Maasvlakte. De uitbreiding van deze Rijksinspectieterminal (RIT) is erop gericht het toenemende goederenvolume in de Rotterdamse haven het hoofd te bieden. Sinds de ingebruikname in 2018 biedt dit de Belastingdienst en Douane de mogelijkheid om op één plaats intensief samen te werken met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo ontstaat een ‘one stop shop’ waar controles door deze verschillende diensten gecombineerd plaatsvinden.

Nieuwe bouwvolumes
Op de locatie is een tweetal nieuwe bouwvolumes toegevoegd: een Douane Controle Loods (DCL) direct aan de bestaande bebouwing en een separate hal verderop op het terrein voor de huisvesting van een hondentrainingscentrum en een wereldwijd uniek praktijktrainingscentrum (PTC) voor inspecteurs, douanemedewerkers en begeleidingsspeurhonden.

De Douane Controle Loods heeft tien laad- en losdocks en een ruime interne capaciteit voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden. Tegen de hal voor praktijk- en hondentraining ligt een hondentrainingsbaan, deze is omringd door een groen grondlichaam als geluids- en zichtbarrière voor de dieren.

Logistieke stromen
HOSPER heeft het complexe weefsel van logistieke stromen op het terrein herontworpen. Door het verplaatsen van de entrees en scanners en door een rigoureuze herindeling van het terrein vinden de goederenstromen en bijbehorende inspectiewerkzaamheden nu via vanzelfsprekende routes en met minimale verkeersbewegingen plaats.

Tijdens de uitvoering van het gehele project zijn de bestaande inspectie-werkzaamheden conform de eisen van de Douane op dezelfde wijze doorgegaan.

Materialisering
De materialisering van het terrein is eenduidig en robuust: hoge banden begeleiden het vrachtverkeer en de markeringen zijn geïntegreerd in de vloer.

Locatie Rotterdam Maasvlakte 2
Ontwerpers Hilke Floris, Mark van Rijnberk, Gerben van Bever, Evy Blom, Asuna Segawa
Partners cepezed, corovum advies
Opdrachtgever cepezed voor Rijksvastgoedbedrijf
Omvang 6,5 ha.
Jaar van ontwerp 2014 – 2018
Jaar van uitvoering 2016 – 2018
Status uitgevoerd
Fotografie Lucas van der Wee, HOSPER