Langelo Gasopslag

Landschappelijke inpassing en ontwerp ondergrondse gasopslag als onderdeel van het landschap, winnaar Drentse Welstandprijs 1999, publicatie Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 1993 / 1995

Langelo Gasopslag

Een grootschalige ingreep in het landschap is de gasopslag bij het Drentse Langelo. Hier wordt gas dat elders is gewonnen, opgeslagen in een voormalig gasveld. Hoewel de feitelijke opslag van het gas diep in de bodem plaatsvindt, is bovengronds een uitgebreid technisch complex nodig, bestaande uit drie onderdelen; het gasputten-terrein, een gasbehandelingsinstallatie en een terrein met meetstations.

De gasopslag ligt op de rand van een lage zandrug die aan drie zijden omsloten is door beekdalen. Midden op de zandrug ligt Langelo, een gestrekt brinkdorp.

Het ontwerp is gericht op het versterken van de aanwezige landschapstypen: de beekdalen ruim en grootschalig, de heideontginningen op de zandrug helder gestructureerd door bosstroken en het dorpshart intiem en kleinschalig. Op de zandrug zijn nieuwe bosstroken en laanbeplantingen ontworpen die radiaal vanuit het dorp naar de beekdalen lopen. Deze stroken zijn vanuit ecologisch oogpunt interessant omdat zij verschillende milieus verbinden; van hoog, droog en voedselarm naar laag, nat en voedselrijk.

De radiale structuur van het landschap wordt geaccentueerd door de losse compositie van de gasopslag. Het gasputten-terrein en de meetstations liggen evenwijdig aan de verkavelingstructuur en zijn gescheiden door bosstroken. De gasbehandelingsinstallatie, 60 meter breed en bijna 600 meter lang, ligt gedraaid ten opzichte van de overige onderdelen. De lengte en oriëntatie van de strip wordt benadrukt door een laan en door twee verticale elementen aan de uiteinden: een ranke fakkelpijp en een uitkijkheuvel. Rond de strip ligt een flauw grastalud dat alle visuele obstakels tussen landschap en installatie in zich opneemt. Hiermee wordt benadrukt dat het complex een onderdeel is van het landschap dat niet hoeft te worden gecamoufleerd.

Locatie Langelo
Ontwerpers Alle Hosper, René van der Velde, Berrie van Elderen, Peter de Ruyter
Partners Cor Kalfsbeek Architecten (DAAD)
Opdrachtgever NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij)
Omvang 45 ha.
Jaar van ontwerp 1992 – 1995
Jaar van uitvoering 1995 – 1997
Fotografie Pandion, Harry Cock, Annalies Scheerhorn