Leeuwarden ILC

Ontwerp buitenruimte logistiek centrum op militaire vliegbasis Leeuwarden

Leeuwarden ILC

Ontwerpopgave
Vliegbasis Leeuwarden is één van de twee F-16 Main Operating Bases (MOB’s) van de Koninklijke Luchtmacht en daarnaast de thuisbasis van de F-35 Lightning II gevechtsvliegtuigen; de straaljagers voortgekomen uit het Joint Strike Fighter-programma (JSF). Het nieuwe Integraal Logistiek Centrum staat ten dienste van een efficiënt logistiek proces voor de opslag, het beheer, de beschikbaarstelling en de distributie van luchtmachtmaterieel; zowel op de basis zelf als ondersteunend aan missies. Het programma bevat een hoger bouwdeel met een magazijn en expeditiehal en een lager bouwdeel met onder meer specifieke opslagfuncties, loket- en uitgiftefuncties, kantoren en vergaderruimten. Ook bevat dit deel verblijfsruimten voor het squadron dat verantwoordelijk is voor de logistiek. Onder een grote luifel op het terrein zijn daarnaast specifieke goederen en legervoertuigen droog en overdekt te stallen. Inclusief de luifel heeft het gebouw een vloeroppervlak van 4.475 m2. Het omliggend terrein meet circa 22.000 m2 en is verdeeld in een landside en een airside.

Aansluiting gebouw en terrein
Het terreinontwerp is geheel gericht op een optimale logistiek en een vriendelijke beleving. Rondom de kantoren ligt veel en uitgestrekt groen. Het gebouwdeel met kantoren en vergader- en verblijfsruimten bevat een groen ingerichte patio. De verharde terreininrichting voor de vele en soms complexe logistieke bewegingen ligt rondom het hogere bouwdeel met het magazijn en de expeditiehal. Helemaal vooraan op het terrein ligt de parkeerplaats voor medewerkers en gasten. De voetgangerszones en rijbanen functioneren veilig en intuïtief. Middels verschillend kleur- en materiaalgebruik zijn zij helder en duidelijk te onderscheiden georganiseerd. Zowel het hogere als het lagere bouwdeel hebben een interne as die de landzijde direct met de luchtzijde van het terrein verbindt. In het terreinontwerp is rekening gehouden met eventuele uitbreiding van het gebouw.

Design & Build-opdracht
Het Integraal Logistiek Centrum wordt gerealiseerd binnen een Design & Build-opdracht gegund aan BAM Bouw en Techniek-Regio Noord. Gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitverhouding tekenden BAM en het Rijksvastgoedbedrijf digitaal het contract voor het project.

Locatie Leeuwarden
Ontwerpers Hilke Floris, Stephanie Rethans
Partners BAM Bouw en Techniek-Regio Noord, cepezed, abtWassenaar
Opdrachtgever BAM Bouw en Techniek-Regio Noord voor Rijksvastgoedbedrijf
Omvang 2,2 ha.
Jaar van ontwerp 2019 – heden
Visualisaties cepezed