Uitvoering Vlietvoorde is gestart!

HOSPER ontwierp voor gemeente Leidschendam-Voorburg het landschap van Vlietvoorde. In dit landschap komen natuurlijke woonbuurten. Nu is al een deel van het bos aangelegd, zodat het de tijd krijgt om te groeien. Binnenkort volgt het deelgebied ‘polders’ met vlonderpaden door natte natuur. We kijken uit naar het resultaat!

LEES MEER