Leidschendam-Voorburg Vlietvoorde

Ontwerp landschappelijk raamwerk met landgoed en archeologie

Leidschendam-Voorburg Vlietvoorde

Vlietvoorde is een gebied in de Duivenvoorde corridor, tussen Leidschendam en Voorschoten. In dit gebied stonden kassen, deze zijn gesloopt om plaats te maken voor landschap en wonen. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft HOSPER geselecteerd om het ontwerp te maken voor een ambitieus en robuust landschappelijk raamwerk, dat meerwaarde oplevert voor mens en natuur.

Uitgangspunt voor het ontwerp van het landschappelijk raamwerk is dat Vlietvoorde onderdeel uitmaakt van én aansluit op het omliggende landschap. Het raamwerk krijgt een landschappelijk karakter, waarbij de rijke cultuurhistorie en ecologie een belangrijke rol spelen.

Ruimtelijk concept
Om een landschappelijk gevoel te realiseren is het nodig om uit de invloedsfeer van de woonbuurten te komen. Er is een principedoorsnede ontworpen waarin dit gevoel gegarandeerd wordt, onafhankelijk van de (latere) uitwerking van de woonvelden. Open ruimtes rond de opvaarten (historische waterlijnen) worden geflankeerd door bossingels met daar achter de woonvelden. Hierdoor ontstaan land-zichtlijnen die zorgen voor cohesie binnen het gebied en een verbinding met de Vliet en het omliggende landschap.

De inheemse beplanting van het raamwerk verandert mee met de ondergrond: van de hoge, droge zandgrond naar het lage, natte veengebied. Hierdoor ontstaat landschappelijke, ecologische en recreatieve diversiteit.

Het raamwerk bestaat op hoofdlijnen uit de landschappelijke ruimtes langs de opvaarten, de openbare oever langs de Vliet, de open ruimte op en rond de archeologische resten van het Romeinse Kanaal van Corbulo en het Centrale Veld met de restanten van de gebouwen- en vijver van Huis Oostbosch.

Sport, spel en recreatie
In het landschappelijk raamwerk wordt op verschillende manieren ruimte geboden aan recreatie, sport en spel. Naast diverse wandelpaden komen er diverse aanlegsteigers en verblijfsplekken. Het landschap zelf biedt volop recreatieve aanleidingen: de weides nodigen uit om te voetballen en bloemen te plukken, de bossingels om te verstoppen, klimmen en hutten te bouwen en het centrale veld nodigt uit om te ontdekken en ontmoeten.

Objecten en kunstwerken
Bij de uitwerking van het landschappelijk raamwerk ontwerpt HOSPER niet alleen het landschap, het centrale veld en de hoofdroute, maar ook alle objecten zoals bruggen, aanlegsteigers en verblijfsplekken.

Locatie Leidschendam-Voorburg
Ontwerpers Hilke Floris, Marike Oudijk, Guillaume Zeender
Partners Cor ten Haaf (ecoloog), Peter Baalbergen
Opdrachtgever gemeente Leidschendam-Voorburg
Oppervlakte 9 ha.
Jaar van ontwerp 2016 – heden