Privacyverklaring HOSPER

We verzamelen alleen niet-gevoelige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en we bewaren niet meer gegevens dan nodig voor onze dienstverlening, om te voldoen aan wet- en regelgeving en om contact te kunnen onderhouden. We gaan zorgvuldig om met deze informatie en we zorgen dat deze passend beveiligd is. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting.

Onze website maakt gebruik van anonieme analytische cookies. De dienstverleners van de social media buttons op onze website verzamelen wel uw persoonsgegevens. Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp, daarmee kunnen we zien of e-mails worden geopend. Uitschrijven is op elk moment mogelijk via de link in elke nieuwsbrief.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen door een email te sturen aan info@hosper.nl. Als u behoefte heeft aan onze uitgebreide privacyverklaring, dan kunt u deze opvragen via hetzelfde mailadres.