Hengelo-Borne Stadsrand

Integrale landschapsvisie overgang stad en landschap gekoppeld aan beeklandschap

Hengelo-Borne Stadsrand

Deurningerbeek als drager van het landschap
De visie behandelt het gebied dat op de overgang ligt van de steden Hengelo en Borne naar het landelijke gebied van de gemeente Dinkelland. In dit gebied zijn ontwikkelingen gaande, die te maken hebben met de nabijheid van de steden zoals stedelijke uitbreiding en de behoefte aan recreatiegebied en natuur. Tegelijk is het van belang om het landelijke karakter van het gebied te beschermen. Tot voor kort probeerde iedere partij afzonderlijk deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. Daardoor ontbrak samenhang en afstemming tussen de verschillende plannen voor het gebied. De partijen zijn hierdoor tot het inzicht gekomen dat zij beter kunnen samenwerken. Niet met de rug, maar met het gezicht naar elkaar toe!

Het resultaat van deze samenwerking is een integrale visiekaart. Deze kaart is geen blauwdruk, maar geeft de hoofdlijn aan voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de komende decennia. Op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe het gebied in stappen wordt ontwikkeld tot een mooi en leefbaar overgangsgebied tussen de steden en het platteland. Hiervoor wordt de Deurningerbeek ontwikkeld tot de drager van het landschap aan de noordelijke stadsrand van Hengelo, Borne en Dinkelland.

Hoofdlijn van de integrale visie
De Deurningerbeek krijgt over zijn gehele lengte weer een herkenbare beekloop en gaat als ecologische verbindingszone en als drager voor het landschap en de stedelijke ontwikkelingen functioneren.

De brede, groene wig op de integrale visiekaart maakt het mogelijk dat het landschap van de Deurningerbeek de stadsrand van Hengelo-Noord en Borne binnen kan dringen. Het coulissenlandschap ten zuiden van Deurningen maakt het mogelijk dat de droge component van de ecologische verbinding van de Deurningerbeek ten zuiden van Deurningen kan lopen. Tevens werken de nieuwe coulissen als een ruimtelijke buffer tussen Deurningen en Hengelo.

Voor het recreatief functioneren van de stadsrand is een netwerk van langzaamverkeers-verbindingen gemaakt. Het landschappelijk raamwerk biedt ruimte voor de lopende en de toekomstige gemeentelijke projecten en genereert kwaliteiten, waar op ingespeeld kan worden.

De integrale visie heeft een globale looptijd van vijfentwintig jaar.

Locatie Hengelo-Noord, Borne en Deurningen
Ontwerpers Remco Rolvink, Ronald Bron, Gerwin de Vries
Partners Jeroen van Westen
Opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied voor Provincie Overijssel, Waterschap Regge en Dinkel, gemeente Borne, gemeente Dinkelland, gemeente Hengelo
Jaar van ontwerp 2005 – 2006