Ontwikkelingsvisie gebouwen en kwaliteitsimpuls openbare ruimte overgang strand en duinen

Bloemendaal aan Zee

Bloemendaal aan Zee is één van de trekkers van de gemeente Bloemendaal in termen van toerisme en werkgelegenheid. Het gebied richt zich naast badgasten specifiek op uitgaanspubliek en onderscheidt zich daarmee van andere badplaatsen in de regio.

In opdracht van de gemeente heeft HOSPER, in samenwerking met ondernemers, overheden en natuurorganisaties een ruimtelijke ontwikkelingsvisie gemaakt. De visie resulteert zowel in een actualisatie van het bestemmingsplan als in een aantal gerichte ingrepen in de gebouwde en ongebouwde structuur.

Bijzondere strandenclave
In de visie transformeert Bloemendaal aan Zee in een aantrekkelijke enclave aan het strand, waar de bezoekers in alle seizoenen kunnen genieten van de zee en het strandleven. Een aantal jaarrondstrandpaviljoens, een strandhotel en de herontwikkeling van camping ‘t Helmgat tot chaletpark dragen hier in programmatische zin aan bij.

Om de strandopgang en de zee beter zichtbaar en beleefbaar te maken voor passanten, strandgangers en bezoekers van de restaurants wordt ingezet op sloop van de politiekiosk, herontwikkeling van de cafetariakiosk en ontwikkelingsmogelijkheden voor een strandhotel.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
In samenhang met deze ingreep krijgt de openbare ruimte in de directe nabijheid van de gebouwen een kwaliteitsimpuls, door de aanleg van drie grote, ovale houten balkons aan zee. De balkons zijn iets verheven boven het maaiveld en verleiden de bezoekers aan de kant van de Zeeweg om het prachtige uitzicht aan de zeezijde te bekijken.

De balkons aan weerszijden van de strandopgang vormen elk een ensemble met de aanwezige duinen en gebouwen en maken de terrassen en plinten tot sfeervolle buitenruimtes. Tussen de twee ensembles biedt een derde, volledig openbaar houten balkon een onbelemmerd uitzicht op zee.

Locatie Bloemendaal aan Zee
Ontwerpers Ronald Bron, Mark van der Heide, Mark van Rijnberk, Ellemijk Marks, Marike Oudijk
Partners LAgroup leisure & arts, Planmaat
Opdrachtgever gemeente Bloemendaal
Omvang 200 ha.
Jaar van ontwerp 2011 – 2012