Broekstreek Structuurvisie

Ontwikkelvisie inbreidingslocaties op dorpse schaal

Broekstreek Structuurvisie

Op Dorpse Schaal
In De Broekstreek heeft al lange tijd geen woningbouw plaatsgevonden. Om hiervoor openingen te bieden, is het traject ‘Op Dorpse Schaal’ gestart om, in samenspraak met de bevolking, te kijken naar woningbouw mogelijkheden. Daartoe is in 2008/2009 samen met Woonservice en de dorpen Balinge, Garminge en Mantinge een begin gemaakt met het opstellen van een structuurvisie voor de periode 2011 – 2030. Dit ter input van het later op te stellen bestemmingsplan. HOSPER heeft de regie verzorgd. De bewoners van De Broekstreek zijn actief in dit proces betrokken geweest. Via een formulier konden ze aangeven wat volgens hen mogelijke nieuwe woningbouwlocaties zijn, maar ook welke locaties niet geschikt zijn.

Vervolgens hebben de inwoners tijdens een open atelierdag op een maquette kunnen aangeven wat in hun ogen wel of niet gewenst is. Hieruit zijn twee belangrijke conclusies naar voren gekomen t.w. ‘in De Broekstreek woon je op een erf’ en ‘De Broekstreek moet dorps blijven’.

Landschapsfilter
Om de structuurvisie verder inhoud te geven zijn er in samenspraak met het dorp diverse zogenoemde filters samengesteld. Filters die vooral aangeven waar niet gebouwd moet worden, zoals: niet bouwen op de essen, niet bouwen in het beekdal en niet bouwen in de ecologische hoofdstructuur. Daarnaast vonden de inwoners van De Broekstreek dat er een aantal locaties zijn waar je niet moet bouwen omdat die tot de categorie ‘hoog gewaardeerde groene plekken’ behoren.

Door deze verschillende filters over elkaar heen te leggen ontstaat een landschapsfilter. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt op welke locaties er niet gebouwd zou mogen worden. Vervolgens blijven bijna automatisch de locaties over waar potentiële woningbouw mogelijk is.

Locatie Garminge, Balinge, Mantinge
Ontwerpers Ronald Bron, Han Konings, Floris van der Zee
Opdrachtgever gemeente Midden-Drenthe
Omvang 500 ha.
Jaar van ontwerp 2008 – 2011