landschap en buitenruimte

Dokkum Marktplein

ontwerp marktplein

Dokkum Marktplein

Onderdeel van de Culturele Hoofdstad
De gemeente Dongeradeel heeft HOSPER gevraagd om een ontwerp te maken voor de herinrichting van de Markt. Aanleiding hiervoor was het in 2013 uitroepen van Leeuwarden-Fryslân tot Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Als onderdeel van de activiteiten werden de Friese 11 steden met elkaar verbonden door het sprankelende water van 11 fonteinen.
Voor de Markt in Dokkum is een IJsfontein ontworpen door kunstenares Birthe Leemeijer. Deze IJsfontein laat op een innovatieve manier ijsvorming plaatsvinden die Bonifatius, de Elfstedentocht en de klimaatverandering met elkaar verbindt. Het allereerste voorstel voor de plaatsing van deze IJsfontein op de markt in Dokkum bracht zoveel maatschappelijke onrust met zich mee, dat de gemeente er destijds voor heeft gekozen om een nieuw, maar breed gedragen, ontwerp voor de markt te laten maken (inclusief IJsfontein).

Breed gedragen ontwerp
Om het open planproces te begeleiden heeft HOSPER voor deze belangrijke en zeer gelaagde historische ruimte o.a. inzichtelijke maquettes gemaakt die de mogelijke ontwerpscenario’s verbeelden. Deze maquettes zijn zowel in de Mienskipkommisje als tijdens openbare informatie bijeenkomsten besproken.
Uitgangspunt was een integraal plan waarin de vele historische elementen van deze plek tot hun recht komen en dat tegelijkertijd een vanzelfsprekend podium vormt voor allerlei activiteiten en de geplande IJsfontein.

Inrichting Bonifatius terp
De voormalige Bonifatius terp werd als ruimtelijke beleving in ere hersteld. De terp is als zichtbaar verhoogd vlak aangelegd - met langs de randen 50cm hoogteverschil - zodat er bomen op kunnen groeien, zonder de archeologische bodem daaronder te verstoren. Het plein heeft een groenere inrichting gekregen met grasvlakken en bomen. Op het plein zijn de contouren van de voormalige abdijkerk zichtbaar gemaakt in de bestrating en opgetrokken muurtjes van kloostermoppen. Hierdoor heeft het nieuwe terras een vanzelfsprekende beslotenheid gekregen.

Materiaal en meubilair
De verharding op de terp wordt gevormd door grote rechthoekige granieten tegels, refererend aan de historische
grafzerken van de graven die onder de markt liggen. Er is een subtiel onderscheid ontstaan tussen het grotendeels verharde bovenplein voor de kerk, en het licht naar beneden buigende noordelijk deel van het plein waar een combinatie van graniet en gras is gebruikt. De lichte grijs-gele kleur van het gebruikte graniet is geïnspireerd op de grondlagen waaruit de terp is opgebouwd en geeft het plein samen met het gras een warme en parkachtige sfeer. De IJsfontein komt centraal op het plein en is omringd door bomen, waaronder een aantal Moeraseiken, die schaduw en beslotenheid bieden.
Op verschillende plekken op het plein zijn bankjes met verduurzaamd bamboe houten zittingen en verzonken lijnverlichting gepositioneerd. Het formaat van de bankjes is afgeleid van de opgetekende gevonden kleine graven op de markt. Aan de noordzijde van de Markt is ruimte voor 28 parkeerplaatsen. De woningen aan de Markt hebben een stoepzone voor de gevel gekregen, zoals gebruikelijk in de binnenstad van Dokkum.

 
Locatie  Dokkum
Ontwerpers  Hanneke Kijne, Jonas Strous
Partners  Enno Zuidema, Birthe Leemeijer
Opdrachtgever  gemeente Dongeradeel
Omvang  ca. 5500 m2
Jaar van ontwerp  2016 - 2018
Jaar van uitvoering  2018
Status  uitgevoerd
Fotografie  Luuk Kramer

LOCATIE

Nederland

SHARE PROJECT
  • NAAM :
  • LOCATIE : Nederland
  • CATEGORIE :
  • OPDRACHTGEVER :