Zwanenburg Dorpsplein

Ontwerp openbare ruimte dorpsplein

Zwanenburg Dorpsplein

Dorpskamer tussen plein en park
Het nieuwe dorpshuis met dorpsplein ligt in het hart van Zwanenburg. De nieuwbouw biedt plaats aan een sporthal, bibliotheek en activiteitenruimtes voor meerdere verenigingen. Het verbindt tezamen met het dorpsplein het centrumgebied van Zwanenburg met het Wandelpark. Aan de entreezijde van het dorpshuis ligt een wigvormig, in ruitpatroon bestraat plein. De strakke lijnen van het plein, verwijzen naar de polderstructuur van de Haarlemmermeer. De lijnen brengen maat en schaal aan en zorgen voor de afwatering. Langs de westzijde van het plein zijn nieuwe Iepenbomen geplant. Deze groeien groot uit en tezamen met de bestaande Platanenbomen omsluiten deze het dorpsplein. Het plein biedt diverse zitmogelijkheden. Om de ruimte voor het dorpshuis voetgangersvriendelijk in te richten is het parkeren voor de auto’s geconcentreerd in de zone rondom de apotheek. Het parkeren is met hagen omzoomd. Alle bestaande, volgroeide bomen zijn ingepast. Deze grote bomen geven een grote kwaliteit aan de openbare ruimte rondom het dorpshuis.

De ruime ‘binnenstraat’ van het dorpshuis vormt met een koffiebar en een groot terras aan de parkzijde een uitnodigende, collectieve huiskamer. In de buitenruimte is een zongericht terras ontworpen, dat is omzoomd met bloemen, siergrassen en vaste planten. Vanaf het terras is er zicht op de waterpartijen van het park. Houten traptreden maken het water beleefbaar.

Locatie Zwanenburg
Ontwerpers Ronald Bron, Femke Peters, Patrick Borst, Stephanie Rethans
Partners Heren 5 architecten, GIDZ duurzaamheid, Civilink Ingenieursbureau
Opdrachtgever gemeente Haarlemmermeer
Omvang 1 ha.
Jaar van ontwerp 2019 – 2020
Jaar van uitvoering 2021
Status uitgevoerd