Zutphen Groenmarkt en Marspoortstraat

Ontwerp herinrichting openbare ruimte historische binnenstad

Zutphen Groenmarkt en Marspoortstraat

Zoeken naar balans
HOSPER heeft in opdracht van de gemeente Zutphen een plan gemaakt voor de IJsselkade, de Groenmarkt en de Marspoortstraat. Een reeks van openbare plekken die de IJssel verbinden met het historische centrum van Zutphen.

De opgave voor de Groenmarkt was het benadrukken van de historische kwaliteiten en het creëren van meer ruimte voor terrassen. Dit mocht echter niet resulteren in een rigoureuze afname van de parkeerfunctie. De historische wijnhuistoren is de blikvanger van de Groenmarkt en vormt de schakel met het autovrije verblijfsgebied van de binnenstad. In het ontwerp zijn ter hoogte van de Wijnhuistoren de parkeerplaatsen weggehaald waarmee ruimte werd gecreëerd voor de reeds bestaande horecazaken om terrasuitbreiding te realiseren. Parkeren is alleen nog mogelijk langs de gevels waardoor de zichtlijn vanuit de Marspoortstraat naar de Wijnhuistoren vrij is.

Historische stoepzone
Donkere basaltbanden en “stromende” banen van diverse typen graniet (deels historisch en hergebruikt) rijgen de verblijfs- en parkeerfunctie aan elkaar. Daarnaast is de karakteristieke stoepzone in ere hersteld waarmee een afwisselend gevelbeeld ontstaat dat past bij een historische markt.

Nieuwe bomen werden dichter bij de gevels geplaatst waardoor er op de Groenmarkt een pleinruimte ontstaat en de Wijnhuistoren beter in het zicht komt van de Marspoortstraat. Langs de gevels zijn hoge, sierlijke straatlantaarns geplaatst. De breedte van de Groenmarkt wordt overbrugd door tussen de masten spanverlichting te bevestigen. Zo is de markt obstakelvrij, valt de verlichting overdag niet op en komen de historische panden goed tot hun recht.

As Groenmarkt-Marspoortstraat
De as Groenmarkt-Marspoortstraat doorsnijdt het grensvlak van twee stadsdelen. De Groenmarkt stamt uit de middeleeuwen en de Marspoort vormde de overgang tussen de middeleeuwse stadskern en de omgeving. Na afbraak van de vestingwerken en de Marspoort werd in de tweede helft van de 19e eeuw de stad uitgebreid met de IJsselkade en de Marspoortstraat. Om deze overgang zichtbaar te maken verandert het verhardingsmateriaal ter hoogte van de voormalige Marspoort in een chique, donkere baksteen, passend bij de negentiende-eeuwse omgeving van de Marspoortstraat. De positie van de Marspoort is zichtbaar gemaakt met basaltkeitjes.

Locatie Zutphen
Ontwerpers Ronald Bron, Marike Oudijk, Mark van Rijnberk
Partners historisch onderzoek: ARCX, verlichtingsontwerp: Studio DL, bestek- en uitvoeringsvoorbereiding: Projectburo, uitvoering: TWW
Opdrachtgever gemeente Zutphen
Omvang 5.000 m2
Jaar van ontwerp 2013 – 2014
Jaar van uitvoering 2015 – 2017
Status uitgevoerd
Fotografie Ferry Streng