Zuidhorn Komplan

Ontwerp herinrichting openbare ruimte dorpscentrum

Zuidhorn Komplan

Kwaliteit openbare ruimte centrum Zuidhorn krijgt impuls
Het centrum van Zuidhorn is ingrijpend veranderd. De verkeersstructuur is aangepast, en op drie pleinen – de Overtuinen, de Dorpsvenne en het Holtplein – zijn gebouwde voorzieningen en een nieuwe manier van parkeren ontwikkeld. Hierdoor konden die pleinen een eigen inrichting krijgen, met een grote impuls voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De ontwikkeling van de pleinen en de veranderende verkeerssituatie hebben het mogelijk gemaakt om voor het gehele centrum van Zuidhorn een samenhangend ontwerp te maken voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Samenhang
Door het ontwerp is er een ruimtelijke samenhang in het centrum ontstaan. Daarbinnen heeft elke plek een eigen karakter. Het hele centrumgebied is daarmee een sfeervol verblijfsgebied geworden. De historische structuur en de bestaande dorpse kwaliteiten van Zuidhorn zijn opgepakt om de openbare ruimte een hoogwaardige inrichting te geven die weer jaren meekan. Het karakter van de openbare ruimte in het plan wordt vooral gevormd door het gebruik van bakstenen klinkerbestrating met natuurstenen accenten en het gebruik van bomen, daar waar mogelijk.

Locatie Zuidhorn
Ontwerpers Hilke Floris, Hanneke Kijne, Petrouschka Thumann
Opdrachtgever gemeente Zuidhorn
Omvang 6 straten, 3 pleinen en diverse passages
Jaar van ontwerp 2005 – 2011
Jaar van uitvoering 2008 – 2014