Antwerpen Park Groot Schijn

Ontwerp stadspark met open sportpark, publicatie Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2020 en Jaarboek Landschape Architecture Europe #6

Antwerpen Park Groot Schijn

De Stad Antwerpen heeft Park Groot Schijn ontwikkeld tot een nieuw landschappelijk stadspark. In het winnende ontwerp “Voegen en Kamers” worden de structuren uit het masterplan versterkt door menselijke ruimten te creëren, waarin plaats is voor ongedwongen ontmoetingen en ontspanning. Een samenhangend parkweefsel tussen de diverse ruimtelijke en functionele elementen in het park, creëert de verbinding tussen de bewoners en het nieuwe park, tussen landschap én stad.

Park Groot Schijn is een open sportpark. Het herbergt een groot aantal verschillende (sport)clubs en verenigingen welke allen om een eigen plek vragen. Tegelijkertijd is het een openbaar park met een bijbehorend publiek gebruik. De openbare “voegen” van Park Groot Schijn zijn de functionele dragers, de grote lijnen waarlangs de ruimtelijke invulling en verbeelding plaats heeft en de meest constante factor in het park. Binnen dit groene kader van de voegen vindt, in de “programma kamers” van de verschillende verenigingen, een invulling van activiteiten plaats. Deze dubbele beleving van het park vormt de basis van het ontwerp voorstel.

De spil van het padennetwerk in Park Groot Schijn is de oost-west hoofdroute tussen Rivierenhof en Wijnegem; deze verbindt de stad met de stadsrand. Dit brede pad geeft de richting aan en vormt de ruggengraat van het park. De oost-west hoofdroute leidt naar het groene parkplein, de centrale open ruimte van het park. Deze ruimte wordt gevormd door een verdiept grasveld met zitranden, en daarnaast een halfverhard informeel “dorpsplein” waaraan de omliggende verenigingsgebouwen gegroepeerd zijn. Op het plein vinden de jaarlijkse barbecues van alle clubs plaats, en op het verdiepte veld kan in de winter geschaatst worden.

Locatie Antwerpen, België
Ontwerpteam BUUR I bureau voor urbanisme cvba, HOSPER, BULK architecten
Ontwerpers namens HOSPER Hanneke Kijne, Raquel van Donselaar, Gerwin de Vries
Partners ARA I Atelier Ruimtelijk Advies, Doctor Skate
Opdrachtgever BUUR | bureau voor urbanisme cvba voor AG Stadsplanning Antwerpen
Omvang 27,3 ha.
Jaar van ontwerp 2013 – heden
Jaar van uitvoering 2016 – heden
Status in uitvoering
Fotografie Sigrid Spinnox (2e afbeelding)
Visualisaties HOSPER, BUUR