Poeldijk Poeldijkerhout – De Kreken

Ontwerp ontwikkellocatie met dorps karakter rond een historische kreek

Poeldijk Poeldijkerhout – De Kreken

Het plan Poeldijk Poeldijkerhout – De Kreken maakt deel uit van een serie ontwikkellocaties in de gemeente Westland die worden ontwikkeld door het Ontwikkelbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ), een samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar BDP en de gemeente Westland. Het 27,7 hectare grote plangebied ligt aan de rand van Poeldijk en wordt begrensd door de Paul Captijnlaan en de Nieuwe weg.

Robuust raamwerk
HOSPER ontwierp een robuust raamwerk waarbinnen in de toekomst circa 650 woningen kunnen worden gerealiseerd. Het raamwerk bestaat uit een landelijk romantisch park rondom de oude Kreekzone, een oude waterloop die als een herkenbaar relict het hart van het plan gaat vormen.

Daarnaast is er rondom de geluidswal langs de Paul Captijnlaan een uitdagende, stoere groenzone ontworpen. De geluidswal en het kreekpark zijn onderling verbonden door een groene scheg die doorloopt als langzaam verkeersroute naar het bestaande dorp. Het netwerk van waterwegen zorgt voor meer diversiteit in zowel de openbare ruimte alsmede in het woning- en/of kavelaanbod.

Het plan kent drie verschillende woonmilieus;
1 – dorps wonen in aansluiting op de buurten rond het bestaande dorp,
2 – landelijke kavels langs de Nieuweweg en de kreek in aansluiting op de bestaande erven en
3 – suburbaan wonen met een vleugje ‘Haagse chique’ in de rest van het plan.

Poeldijkerhout
Voor de dorpse woonbuurt tussen de Kreek en het bestaande dorp is een proefverkaveling gemaakt. De definitieve verkaveling zal worden uitgewerkt door de ontwikkelaars van de woningbouw. Wel is op basis van de proefverkaveling het stratenpatroon vastgelegd en wordt de openbare ruimte verder uit ontworpen.

Beeldkwaliteit
Om de uitwerking door marktpartijen in goede banen te leiden heeft HOSPER voor de eerste bouwvelden een beeldkwaliteitplan voor de bebouwing opgesteld. In dit beeldkwaliteitplan wordt het beoogde dorpse woonmilieu doorgezet in een architectuurbeeld dat qua architectuurstijl met name geïnspireerd is op vooroorlogse bouwstijlen zoals laat 19e-eeuwse neostijlen, jaren dertig stijl en tuindorp architectuur.

Tijdens een informatieavond, met omwonenden en andere geïnteresseerden, zijn de plannen uitvoerig besproken. Daarnaast is er met de aanwezigen gezocht naar gewenste functies en gebruik in de groenzones.

Locatie Poeldijk
Ontwerpers Mark van Rijnberk, Raquel van Donselaar
Partners
Opdrachtgever Ontwikkelbedrijf De Westlandse Zoom (gemeente Westland en BPD Ontwikkeling B.V.)
Omvang 27,7 ha. / ca. 650 woningen
Jaar van ontwerp 2014 – 2016
Jaar van uitvoering 2016 – heden
Status in uitvoering
Fotografie HOSPER
Links www.poeldijkerhout.nl, www.dewestlandsezoom.nl/poeldijkerhout