Nieuwveen De Verwondering

Ontwerp woonlandschap in het Groene Hart

Nieuwveen De Verwondering

Arcadisch wonen in het landschap
De Verwondering is de naam van een nieuw woonlandschap in het groene hart, gesitueerd tussen het dorp Nieuwveen en de nabijgelegen golfbaan. Het arcadische woonlandschap biedt plaats aan circa 170 woningen en wordt gekenmerkt door een ruime opzet en een lage dichtheid. Daarmee wordt het ideaal van wonen in het buitengebied voor veel mensen bereikbaar. De aandacht voor landschap, duurzaamheid, natuur en ecologie heeft bijgedragen aan een bijzondere woonomgeving met een sterke, eigen identiteit.

Ecologie en eetbaar landschap
De ervaring van wonen in het landschap wordt gecreëerd door de natuur die alom aanwezig is. Het landschap is voelbaar door de bomen, hagen en kruiden en door de dieren die hier op afkomen. Fruitbomen markeren de seizoenen en dragen bij aan gemeenschapszin en bewonersinitiatieven. Het centrale park vormt de speel- en ontmoetingsplek voor bewoners van de Verwondering en van Nieuwveen.

Drie eilanden
Het plan is opgebouwd uit drie eilanden. De eilanden zijn omzoomd door water, dat op natuurlijke wijze wordt gezuiverd door de beplanting langs de oevers. Vanaf de provinciale weg wordt een nieuwe ontsluitingsroute aangelegd, die met behulp van bruggen de eilanden aan elkaar rijgt. De wooneilanden krijgen elk een verschillende inrichting en signatuur.

Het Parkeiland, dat als eerste ontwikkeld zal worden, bestaat uit een fraai park omgeven door terpen, waarop gewoond wordt. Door de terpen kunnen de achtertuinen van de woningen aan het openbaar groen grenzen, zonder dat de privacy in het geding is. Vanwege de open opzet zijn er voor het Parkeiland beeldkwaliteitregels opgesteld die de samenhang bewerkstelligen. Parkeiland is voorzien van een landschappelijke rand, in de vorm van een brede rietkraag.

Het Noordereiland is een buurtje, omgeven door een krans van fruitbomen, waar bewoners op persoonlijke wijze hun villa in het groen kunnen bouwen. Een lusvormige lommerrijke laan vormt de ontsluiting. Het Zuidereiland is opgebouwd uit landschapskamers omgeven door bosschages. Het vormt de sluitsteen in de ontwikkeling en biedt door haar inrichting flexibiliteit ten aanzien van het toekomstig gebruik.

Locatie Nieuwkoop
Ontwerpers Mark van der Heide, Han Konings, Raquel van Donselaar, Marike Oudijk, Ronald Bron, Floris van der Zee
Partners Planmaat, GIDZ, FARO architectuur/research, ERA De Koning Makelaardij
Opdrachtgever gemeente Nieuwkoop
Omvang 23 ha. / 92 woningen
Jaar van ontwerp 2009 – 2012
Jaar van uitvoering 2012 – heden
Status in uitvoering
Fotografie Lucas van der Wee