Heemstede Watertorenpark

Ontwerp parklandschap met appartementengebouwen op terrein voormalige gasfabriek

Heemstede Watertorenpark

Het Watertorenpark
Het stedenbouwkundig plan Watertorenpark is een uitbreiding van de visie ‘ plan Raster’ van Max van Aerschot architecten. Het plan omvat 215 woningen en ondergronds parkeren op het terrein van een oude gasfabriek in Heemstede. Het plan ontleent zijn naam aan de markante watertoren in het gebied die behouden zal blijven. De bestaande watertoren kan een nieuwe functie krijgen, zoals een kleinschalige horecafunctie.

De locatie wordt verder gekarakteriseerd door de verschillende randen. Een drukke verkeersweg, het lommerijke landgoed Hageveld en het Heemsteeds Kanaal met haven en bedrijvenzone vormen de grenzen van het gebied.

Stedenbouwkundig plan
Op de plaats van de oorspronkelijke gedempte Haven wordt een brede waterzone geherintroduceerd. Deze herstelt de zichtrelaties in het gebied en vormt de scheiding tussen de plandelen Raster en Watertorenpark. Plan Raster bestaat uit een aantal woningstroken die een semi-openbaar plein omringen. Watertorenpark bestaat uit bouwvolumes in een groene setting, met twee accenten langs het water in de vorm van een langgerekt element en een torentje. De appartementgebouwen in het Watertorenpark bestaan uit lineaire volumes in drie en vier lagen die met de kopse kanten naar het park zijn gericht.

Openbare ruimte
In het gebied wordt het parkeren zoveel mogelijk in twee halfverdiepte parkeerkelders ondergebracht: één onder Plan Raster en één onder een deel van het Watertorenpark. Dankzij de eenvoudige inrichting van de openbare ruimte, waarbij bestaande bomen zijn ingepast en aanwezige materialen zoals klinkers zijn hergebruikt, bouwt Watertorenpark voort op de geschiedenis van de plek. De drie sferen: plein, water en groen vormen een rijke toevoeging aan het publieke domein van Heemstede.

Locatie Heemstede
Ontwerpers Mark van Rijnberk, Peter de Ruyter, Arjan Karssen, Marike Oudijk, Han Konings
Partners Max van Aerschot Architecten
Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling B.V.
Omvang 4,7 ha. / 215 woningen
Jaar van ontwerp 2001, 2004 – 2006
Jaar van uitvoering 2010
Status uitgevoerd