Studie Bloemkoolwijken

SFA Ontwerpstudie duurzame toekomst jaren ’70-’80 woonbuurten

Studie Bloemkoolwijken

Bloemkoolwijken: Ontwerpende verkenning voor doorontwikkeling van wijken uit de jaren ’70-‘80
HOSPER, M3H architecten en GIDZ hebben in 2010-2011 een studie naar de transformatie van 70/80’er jaren wijken opgestart. In dit onderzoek wordt aan de hand van drie ‘bloemkoolwijken’ (Peelo Assen, Kronenburg Arnhem en Holy-Noord Vlaardingen) gezocht naar antwoorden op de vraag: Wat hebben de 70/80’er jaren wijken nodig om een duurzame toekomst tegemoet te kunnen gaan? Gezocht wordt naar strategieën om de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van de wijken op organische wijze te versterken, met gebruikmaking van lokale initiatieven en veranderkrachten.

Focus op de ruimtelijke structuur
Door middel van ontwerpend onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen van de ruimtelijke structuur de meeste verbetering te behalen valt. In ontwerpende zin zijn hiervoor aanzetten gemaakt en aan de hand van drie representatieve gebiedsuitwerkingen wordt verbeeld hoe deze doorontwikkeld kunnen worden. De tastbare en inspirerende verbeelding van de verbetermogelijkheden maakt de studie interessant voor gemeentes, corporaties wijkverenigingen en ontwerpers.

Eindproducten
In deel 1 (Visie en Toolbox) worden oplossingsrichtingen voor de doorontwikkeling van bloemkoolwijken verbeeld op verschillende schaalniveaus. Het bestaat uit een visie en een toolbox. Een aantal beschouwingen over procesaanpak en duurzaamheid complementeren dit deel. De verschillende ingrepen uit deel 1 zijn in een cyclisch ontwerpproces getest op drie locaties. Dit heeft geresulteerd in deel 2 (Schetsuitwerkingen) met per locatie voorbeelduitwerkingen. Deze zijn gebaseerd op problemen en kansen in de drie wijken die toegelicht worden in de bijlage van deel 2 (Analyse). Tevens zijn de voorbeelduitwerkingen voedend geweest voor de aanscherping van de oplossingsrichtingen uit de Visie en Toolbox.

Co financiering
Het project is op eigen initiatief van de drie bureaus ontstaan. Verder is het mede gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, BNA Onderzoek, de provincies Drenthe en Gelderland, de gemeentes Assen, Arnhem en Vlaardingen, en woningcorporatie Vivare.

Locaties Kronenburg Arnhem, Peelo Assen, Holy-Noord Vlaardingen
Ontwerpers Jonas Strous, Ronald Bron, Margot Dziukala, Floris Grondman
Partners M3H architecten, GIDZ
Opdrachtgever Stimuleringsfonds voor Architectuur
Omvang 37 ha., 132 ha. en 204 ha.
Jaar van ontwerp 2010 – 2012