Heemstede Hageveld Vijver

Ontwerp vijver met geïntegreerde entree parkeergarage en lichtkunstwerk, winnaar Arie Kepplerprijs 2009, nominatie Best Private Plots 2010, finalist Dutch Design Awards 2008, publicatie Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2010

Heemstede Hageveld Vijver

Functieverandering van het landgoed
HOSPER maakte een stedenbouwkundig en landschappelijk masterplan, een ontwerp voor de buitenruimte van het landgoed Hageveld en het (detail-) ontwerp voor de vijver op de ondergrondse parkeergarage.

Het landgoed functioneerde vroeger als seminarie, waarvan een gedeelte als middelbare school gebruikt werd. Hageveld had nog wel allure, maar de beplanting was verwaarloosd en het Voorhuis stond leeg. De nieuwe eigenaar wilde in 2002 het Voorhuis transformeren tot woongebouw met (luxe) appartementen. Tegelijkertijd wilde het Hageveld Atheneum College in het Achterhuis graag uitbreiden.

De ruimtelijke hoofdopzet van het landgoed bestaat uit drie concentrische schillen met elk een eigen kwaliteit. De kern wordt gevormd door het hoofdgebouw. Daaromheen bevindt zich het weelderig beplante landgoed, en daarbuiten liggen de landerijen. De twee buitenste schillen functioneren als (landschaps-)park.

Herstellen groen karakter
Met de uitvoering van het masterplan zijn de groenstructuur en het watersysteem van het hele landgoed Hageveld (140.000 m²) hersteld en verbeterd. Het groene karakter van het landgoed is versterkt, met name rondom het hoofdgebouw. De gebouwen staan zoveel mogelijk ‘met hun voeten in het gras’. Om de sterk verwaarloosde beplanting aan de westzijde van het landgoed te herstellen werd aan deze zijde land verworven dat vervolgens beplant is met bomen. Het circuit van wandelpaden en zichten is hersteld en uitgebreid.

Wonen op het landgoed
Voor het Voorhuis is een plan gemaakt voor 60 appartementen van verschillende grootte. Voor elke woning moesten twee parkeerplaatsen gerealiseerd worden in de onmiddellijke nabijheid van het gebouw. De enige oplossing die voldeed aan de functionele en esthetische eisen was een ondergrondse parkeergarage, direct voor het Voorhuis.

Een nieuw vijverontwerp
De kwaliteit van deze representatieve kant van het landgoed is behouden en versterkt door een grote nieuwe vijver aan te leggen waar de entree naar de parkeergarage ‘onzichtbaar’ doorheen snijdt. De vijver, met een wateroppervlak van 730 m² en 60 cm diepte, heeft een rand van CorTenstaal. In de vijver zijn lichtschachten opgenomen die voor daglicht in de parkeergarage zorgen. De openingen zijn afgedekt met gekleurde glaspanelen die elk afzonderlijk zijn vormgegeven als kunstwerk. Wanneer ’s nachts het licht vanuit de parkeergarage door deze panelen naar boven schijnt, ontstaat een bijzonder effect . Bovendien wordt het watervlak zo nu en dan verlevendigd door speciale fonteinen die kleine bubbels net boven de waterspiegel produceren.

Locatie Landgoed Hageveld, Heemstede
Ontwerpers Marike Oudijk, Berrie van Elderen
Partners Stijlgroep, Braaksma & Roos architecten, MYJ groep architecten, HMADP architecten, Hermine van de Does
Opdrachtgever Synchroon B.V.
Omvang 730 m2
Jaar van ontwerp 2002 – 2006
Jaar van uitvoering 2005 – 2008
Status uitgevoerd
Fotografie Pieter Kers