Haarlem Leidsevaart Kade Element

Ontwerp kadeprofiel en kade element met geïntegreerde voorzieningen

Haarlem Leidsevaart Kade Element

Het ontwerp is een uitwerking van het Beeldkwaliteitsplan Leidsevaart dat door bewoners in 1994 – 1995 zelf is geïnitieerd. De Leidsevaart is één van de mooiste lange lijnen van Haarlem en één van de belangrijkste historische waterlijnen door de stad. Met de herinrichting van het profiel naast de voormalige trekvaart blijft deze lijn in de stad als bijzonder element behouden. Het ontwerp bestrijkt het gedeelte van de Westelijke Randweg tot aan de Emmabrug.

Om de Leidsevaart ook als één bijzondere lijn binnen Haarlem te ervaren, is het van groot belang dat het beeld van het Leidsevaart profiel continu en karakteristiek is.
Het kenmerkende verschil tussen de stedelijke westkant en de groenere oostkant is aangegrepen om een karakteristieke indeling te ontwikkelen. Het terugbrengen van bomen langs het water, een smallere rijbaan, fietspaden, parkeren aan de huizenzijde en meer ruimte voor voetgangers zijn de belangrijkste onderdelen van de nieuwe indeling.

  • de wegmaat is teruggebracht tot 6,20 meter op de smalle en 6,50 meter op de bredere delen; daarmee ontstaat direct aansluitend op de kademuur ruimte voor een ‘langzaam verkeer’ zone;
  • deze multifunctionele strook biedt op de brede delen aan de waterzijde ruimte voor voetgangers, fietsers en bomen;
  • aan de huizenzijde hebben fietsers een apart fietspad;
  • aan de huizenzijde zijn op de straathoeken kleinere bomen met hagen aangebracht.

Voor de Leidsevaart is een specifiek kade-element ontworpen, die de huidige walmuur vervangt; in het betonnen kade-element zijn zitbankjes, aanlegsteigers en bevestigingspunten voor boten opgenomen. Voor de strook tussen parkeren en fietspad langs de huizenzijde is een betonnen ribbelstrook ontwikkeld in samenwerking met Verwo.

In dit project is nauw samengewerkt met een bewoners/gebruikersgroep en de werkgroep van de gemeente Haarlem. In het Beeldkwaliteitsplan is de totale Leidsevaart, op het grondgebied van de gemeente Haarlem, opgedeeld in drie fasen. Het eerste deel van de eerste fase, het gedeelte tussen de Schouwtjesbrug en de Emmabrug, is in 2003 opgeleverd. Op basis van een aantal evaluatiebijeenkomsten met direct betrokkenen is besloten om het tweede deel van de eerste fase op onderdelen aan te passen. Voor het behouden van de continuïteit is het eerder gemaakte ontwerp en de uitvoering van het eerste deel nadrukkelijk als uitgangspunt genomen bij het maken van het definitieve ontwerp voor het tweede deel. Dit tweede deel, tussen Schouwtjesbrug en Randweg, is vlak voor de zomer van 2007 geopend.

Het ontwerp bevat naast de inrichting voor de eerste fase een pleidooi voor vervolgacties: reconstructie van de Kinderhuissingel en van het gedeelte tussen Emmabrug en Westergracht, een fietsbrug in het verlengde van de Munterslaan en een fietsbrug aan de oostzijde bij de Schouwburg.

Locatie Haarlem
Ontwerpers Alle Hosper, Arjan Karssen, Hanneke Kijne, Frits van Loon
Partners Bureau Arjan Karssen BNO, Bernard Otte, Jan van Wensveen
Opdrachtgever gemeente Haarlem
Omvang 2800 m
Jaar van ontwerp 1995 – 2007
Jaar van uitvoering 2000 – 2007
Status uitgevoerd
Fotografie Pieter Kers