Ontwerp van één van de eerste grasklinkers

Grasklinker NCB

Speciaal ontworpen grasklinker zorgt voor groen straatbeeld
De compacte opzet van nieuwbouwlocaties en de ruimte die het autoverkeer inneemt zorgen ervoor dat de openbare ruimte vaak een puur verkeerskundige en stenige invulling heeft. De ruimte voor groen is marginaal. Door juist de verkeersruimte een groene invulling te geven in de vorm van grasstraten, kan toch een groen straatbeeld worden gerealiseerd. Vanuit deze filosofie is door HOSPER een speciale, open grasklinker ontworpen.
De grasklinker heeft een afmeting van 315 x 115 x 100 mm en is voorzien van twee openingen en diverse groeven. Via deze groeven kan het gras letterlijk het verkeer ‘ontduiken’. De klinker is extra hoog op in de openingen om wortelgroei van het gras te stimuleren. De fundering van de groene straat bestaat uit een laag puingranulaat aangevuld met een laag drainerend zand. Een mengsel van zand, zwarte aarde en graszaad wordt gebruikt voor de vulling van de grasklinker.

Grasstraten
Met de grasklinkers kunnen grasstraten worden gemaakt. Deze straten zijn met name geschikt voor woonstraten met een gemiddeld tot lage verkeersintensiteit. Het principe werkt als volgt: van erfgrens tot erfgrens wordt een vlak van hoofdzakelijk gras voorgesteld. Op dit grasvlak moeten alle weggebruikers zich kunnen voortbewegen. Hiervoor worden grasklinkers en dichte klinkers toegepast. Dat laatste gebeurt op minimale basis om een maximaal groene openbare ruimte te waarborgen. De parkeergedeelten en een deel van de rijstrook worden voorzien van grasklinkers. Alleen in het midden van de rijstrook worden in twee parallelle banen dichte klinkers toegepast. Zo ontstaat een sporenprofiel voor het verkeer. Een al dan niet vrijliggend pad met dichte klinkers kan aan het profiel worden toegevoegd voor voetgangers en fietsers.

Locatie Stellinghof Vijfhuizen, Haarlemmermeer
Ontwerpers Ronald Bron, Remco Rolvink
Partners Holcim Betonproducten B.V.
Opdrachtgever MBI B.V. (Holcim Betonproducten B.V.)
Omvang 315 x 115 x 100 mm
Jaar van ontwerp 2000 – 2001
Status uitgevoerd