Schiphol Groene Carré

Inrichtingsvisie Visie en ontwerp landschapspark rond vliegveld

Schiphol Groene Carré

In het kielzog van luchthaven Schiphol is een modern woon-werk landschap ontstaan waarbij de 19e eeuwse landbouwpolder niet is meegegroeid. Met een reeks groenprojecten, zoals ‘Het Groene Carré’, wordt een inhaalslag gemaakt om de polder aantrekkelijker te maken.

Het Groene Carré bestaat uit drie zijden die samen met Schiphol een denkbeeldig vierkant vormen. Per strip verschillen de bereikbaarheid, de aangrenzende functies en de ligging binnen de polderverkaveling. Dit biedt mogelijkheden om drie verschillende karakters te ontwikkelen die uitnodigen tot meerdere vormen van recreatief gebruik.

Omdat het gebruik niet statisch en opgelegd is, kan elke strip flexibel in tijd en gebruik worden ingezet. Door een gemeenschappelijke beeldtaal – gevormd door een beperkt aantal bouwstenen is het Carré wel een sterk herkenbare eenheid.

De belangrijkste bouwstenen zijn ‘gekantelde kavels’ waarbij landbouwkavels aan een zijde worden afgegraven en aan de andere zijde worden opgehoogd. De afgegraven delen vullen zich met water. Door het flauwe talud van de ophogingen ontstaan ecologisch waardevolle overgangen tussen natte en droge milieus. Een tweede belangrijke bouwsteen is een breed pad dat een continue route door het Carré vormt voor fietsers, skeeleraars en wandelaars. Andere bouwstenen zijn onder andere asfaltvlakken, bruggen, lanen, bouwwerken, meubilair en de wijze van beheer.

De zuidelijk strip vormt een uitloopgebied voor Hoofddorp. Het ervaren van de nieuwe horizon in het polderlandschap sluit aan bij het lokale karakter van de strip. Water en openheid zijn belangrijke thema’s in het meest rustige onderdeel van het Groene Carré. Door in de waterpartijen ondieptes te ontwerpen, ontstaan grote architectonische rietvlakken. Tussen de ‘gekantelde kavels’ zijn er lange zichten op de uitgestrekte polder. Tot op heden is alleen deze strip uitgevoerd.

Locatie Schiphol, Hoofddorp
Ontwerpers Remco Rolvink, René van der Velde, Berrie van Elderen, Mark van Rijnberk, Marike Oudijk, Hilke Floris
Partners Arcadis en Grontmij
Opdrachtgever Stichting Mainport en Groen
Omvang 900 ha., fase zuid 1: 63 ha.
Jaar van ontwerp 1997 – 2001
Jaar van uitvoering 2000 – 2001 (zuidelijke strip)
Status uitgevoerd
Fotografie / illustratie Pieter Kers, Jeroen Alberts