Katwijk Valkenburgse Meer

Ontwerp recreatiegebied rond een zandwinplas, nominatie shortlist RAP071 2021

Katwijk Valkenburgse Meer

Onderscheidend recreatief cluster
Het Valkenburgse Meer wordt gekenmerkt door een unieke clustering van een drietal publiekstrekkers: het historische smalspoormuseum, dé horeca hotspot Brasserie Buitenhuis en het grote recreatiemeer als dé plek voor de zonminnende, zwemmende recreant en de beginnende watersporter (windsurfen, suppen en kanovaren). Doel is om met het inrichtingsontwerp een impuls te geven aan de openbare ruimte, verbindingen, zichtrelaties, samenwerkingen en recreatieve gebruik van het Smalspoormuseum, Brasserie Buitenhuis, windsurfschool Pro-Intro en het Valkenburgse Meer. Zo wordt het onderscheidend vermogen van het Valkenburgse Meer versterkt en wordt ingespeeld op het advies uit de Leefstijlenatlas: inzetten op uitbundig geel, gezellig lime met een accent op creatief en inspirerend rood.

Verbindend recreatief hart
De kern van het ontwerp wordt gevormd door een nieuw, centraal gelegen, zonnige oeverweide. Met deze ontwerpingreep wordt het openbare, recreatief te gebruiken gebied vergroot, wordt het zicht op het meer en de beleving ervan vergroot, komt het historische treinstation beter tot haar recht en ontstaat er een aantrekkelijke en gezamenlijk entree-gebied. Vanuit het recreatieve hart vormen wandelpaden verbindingen met de bezoekersentree van het Smalspoormuseum en met de Brasserie Buitenhuis. Zo kunnen het Smalspoormuseum, de Brasserie, de windsurfschool en de gemeente Katwijk in de toekomst optimaal samenwerken aan de verdere ruimtelijke en programmatische ontwikkeling van een uniek, recreatief cluster op een prachtige oever aan het Valkenburgse Meer.

Groene parkeerplaatsen
De compensatie van de op te heffen parkeerplaatsen vindt plaats in de vorm van drie nieuwe parkeervelden in de zone tussen de meest oostelijke oever en de Ommedijkseweg. Deze worden uitgevoerd in grasklinkers en omgeven door nieuwe, inheemse bomen en struiken. Het ontwerp voegt het drietal parkeervelden binnen structuur van de bestaande sloten.

Wandelen en fietsen
Langs de oost- en noordoever worden tussen de parkeerplaatsen en het water voor wandelaars en fietsers brede, halfverharde schelpenpaden gemaakt. Het reeds bestaande wandelpad wordt ten behoeve van informeel gebruik door fietsers verbreed en het nieuwe wandelpad loopt langs de huidige parkeerplaats naar het nieuwe, recreatieve hart.

Uitbreiding Smalspoormuseum
Het ontwerp speelt in op de gewenste noordelijke uitbreiding van het Smalspoormuseum. Om hiervoor ruimte te bieden wordt een nieuw schelpenpad aangelegd dat wordt voorzien van een groene zoom van inheemse beplanting en een plasdrasoever langs de watergang. Vervolgens wordt het tussenliggende terrein ingericht door het Smalspoormuseum.

Locatie Katwijk
Ontwerpers Ronald Bron, Stephanie Rethans, Tijn Koppens
Opdrachtgever gemeente Katwijk
Omvang 4 ha.
Jaar van ontwerp 2018 – 2020
Jaar van uitvoering 2020 – 2021
Visualisatie Lukas Kukler