Heerhugowaard Park van Luna

Ontwerp recreatiegebied met zelfzuiverend watersysteem, nominaties Rosa Barba-prijs 2010 en European Planning Award 2010

Heerhugowaard Park van Luna

Het traditionele agrarische polderland ten zuiden van Heerhugowaard is de afgelopen jaren veranderd in een modern stadslandschap waar wonen, recreatie en natuurontwikkeling nauw met elkaar zijn verweven. De basis voor het ruimtelijk concept van de planlocatie Heerhugowaard-Zuid is de HAL-structuurvisie. Midden in het plangebied bevindt zich de Stad van de Zon: een nieuwbouwgebied van 2.600 woningen ontworpen door Kuiper Compagnons, als een nieuw autonoom element.

De Stad van de Zon wordt volledig omgeven door een ‘ring van open water’ van ruim 70 hectare nieuw aangelegd open water, die het woongebied van de omliggende recreatiegebieden scheidt en garandeert dat er een ‘grote hoeveelheid open ruimte’ in het plangebied is te ervaren. Het zelfzuiverende watersysteem zorgt voor een goede waterkwaliteit. Het recreatiegebied heeft twee kanten. De binnenzijde is gericht op het open water en de Stad van de Zon, de buitenzijde op het omringende landschap.

Het recreatiegebied bestaat uit deelgebieden met verschillende karakters: De Druiplanden, Het Huygendijkbos en Plandeel 4. De Druiplanden heeft een stedelijk karakter en biedt ruimte aan een poppodium met horeca en intensieve oeverrecreatie door middel van een zandstrand, ligweiden, parkeervoorzieningen en een dagcamping. Plandeel 4 vormt de overgang tussen het stedelijke deel van Heerhugowaard-Zuid en het recreatiegebied. In het plandeel wordt ‘buiten’ gewoond in een boomrijke omgeving. Riante recreatieve routes doorkruisen het gebied en leggen de verbinding tussen het recreatiegebied en het stedelijke deel van Heerhugowaard-Zuid. Het Huygendijkbos heeft een luw karakter en biedt ruimte aan wandelen, fietsen, hardlopen, skeeleren etc. Het decor voor deze activiteiten bestaat uit bosgebieden, open (lig)weiden en natuuroevers.

Locatie Heerhugowaard
Ontwerpers Berrie van Elderen, Mark van Rijnberk, René van der Velde
Partners DRFTWD Office, Neelen en Schuurmans
Opdrachtgever gemeente Heerhugowaard
Omvang 170 ha.
Jaar van ontwerp 1997 – 2011
Jaar van uitvoering 2005 – 2013
Status uitgevoerd
Fotografie Pieter Kers, HOSPER