Callantsoog Polder ’t Hoekje

Ontwerp inrichtingsplan waterberging met recreatief wandelpad

Callantsoog Polder ’t Hoekje

HOSPER heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap een ontwerp gemaakt voor een waterbergingsgebied in Polder ‘t Hoekje. HOSPER heeft tevens een ruimtelijk advies opgesteld voor maatregelen die nodig zijn voor verbetering van het watersysteem in de gehele polder.

De opgave voor het waterbergingsgebied was om een passend ontwerp te maken met een wandelpad over de dijk. Vanuit de polder zijn er fraaie zichten op de duinen, het bos, de dijken, enkele historische boerderijen en een windmolen. In het ontwerp is er voor gekozen om het wandelpad niet over de dijk te laten lopen, maar dwars door het waterbergingsgebied, zodat de fraaie zichten optimaal benut worden en er een afwisselende route ontstaat.

Afwisselende route
De wandelroute wordt aangelegd als een hoger gelegen graspad. Een sloot aan weerszijden van het pad voorkomt dat wandelaars en vee bij elkaar komen. Zodra de polder onder water staat, blijft het pad begaanbaar en vormt het een spectaculaire route dwars door het water.

Kades rond het gebied vormen de begrenzing van het waterbergingsgebied. Deze kades zijn tevens de vluchtplaats (en route naar droger terrein) voor het vee in geval van hoogwater.

De wandelroute loopt langs de boezem naar de openbare weg in het westen en sluit in het oosten aan op het bestaande wandelpad door het bos. Hierdoor wordt een lokaal ‘ommetje’ mogelijk.

Ecologische versterking
In het zuiden van de polder wordt de kade verlegd, zodat er ruimte ontstaat voor een paai- en broedplaats voor vis. Langs de boezemkade komt een ecologische oever.

Fraai zichten
De zuidwestelijke punt van het waterbergingsgebied bestaat uit open water. Hierdoor wordt de zogenaamde Bosmanmolen geaccentueerd: de windmolen die de polder in geval van waterberging weer leeg maalt. De wandelroute buigt om de Bosmanmolen heen en loopt vervolgens tussen het open water en de paai- en broedplaats door.

Aan de noordzijde van de paai- en broedplaats, langs het wandelpad, komt een picknickbank. Vanaf hier is er richting het zuiden een goed zicht op de paaiplaats en het open water met de Bosmanmolen. Richting het noorden is er een fraai zicht op het waterbergingsgebied en de duinen.

Locatie Callantsoog
Ontwerpers Hilke Floris, Laura Spenkelink, Silko van der Vliet
Partners DG Groep
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Omvang 11 ha.
Jaar van ontwerp 2012 – 2013
Jaar van uitvoering 2013 – 2014
Status uitgevoerd
Fotografie HOSPER