Velsen Slimme Stegen

Kwaliteitsimpuls achterpaden sociale woningen

Velsen Slimme Stegen

Velison Wonen heeft de ambitie om de achterpaden van hun sociale woningen, in aansluiting op het opgewaardeerde vastgoed, een kwaliteitsimpuls te geven. De vernieuwde achterpaden moeten klimaatadaptief en circulair zijn, een hogere veiligheidsbeleving hebben en een eenduidige uitstraling krijgen die past bij Velison Wonen.

HOSPER heeft een toolbox ontwikkeld met daarin de ruimtelijke principes en materialen die in de achterpaden toegepast kunnen worden om te voldoen aan de gestelde doelen.

Principe profielen
De inrichting is afhankelijk van de breedte van de steeg. In een smalle steeg is volledige verharding noodzakelijk om de toegankelijkheid te waarborgen. Zodra er meer ruimte is, kan beplanting worden toegevoegd. In relatief smalle stegen her en der een klimplant, in de wat bredere stegen plantvakken aan één of twee zijden van het pad.

Materialen
Voor de verharding is gekozen voor een circulaire waterdoorlatende steen. De opsluitbanden bestaan uit de voormalige betonnen schuttingplanken.

Voor de erfscheidingen is gekozen voor een duurzame hardhouten schutting, waarbij de planken op 1 cm van elkaar gemonteerd worden. Hierdoor ontstaat een semi-transparant effect dat bijdraagt aan de sociale controle en cohesie. De planken beginnen 5-10 centimeter boven maaiveld, zodat het geen barrière voor kleine dieren vormt. Tussen de staanders komt een grindkoffer voor aanvullende waterinfiltratie.

Zodra er voldoende ruimte is, wordt beplanting toegevoegd: plantvakken met schaduwminnende siergrassen en bloeiende vaste planten en ranke klimplanten tegen de nieuwe schuttingen. Incidenteel is in een steeg zelfs ruimte voor een kleine boom.

Proefstrook
Om te komen tot een definitieve toolbox is in complex 513 in Velsen Noord een proefstrook aangelegd met verschillende soorten verharding, beplanting, erfscheidingen en verlichting. In de proefstrook zijn de materialen getest op gebruiksgemak voor bewoners en mindervaliden, waterinfiltratie, uitstraling en beheer. Op basis van de bevindingen is een keuze gemaakt voor de materialen in de toolbox, zodat deze vanaf heden in alle achterpaden van Velison Wonen kunnen worden toegepast.

Locatie Velsen
Ontwerpers Hilke Floris, Guillaume Zeender
Partners SCOPE
Opdrachtgever Velison Wonen
Omvang ca. 3600 m2
Jaar van ontwerp 2019 – 2020