Ontwerp openbare ruimte en kade met groene havenpromenade en royale terrassen, winnaar Architectuurprijs Almere 2024 Kinderjury

Almere Havenkom

Havenpromenade
HOSPER heeft in opdracht van de gemeente Almere een plan voor de havenkom van Almere Haven gemaakt, waarmee de havenkom weer eigentijds, veilig en toekomstbestendig wordt: minder hard en stenig en beter begaanbaar voor alle gebruikers. Een havenpromenade waar het sfeervol en gezellig is om er te verblijven.

Ontwerpprincipes
Veelvuldig is met betrokken ondernemers en bewoners overlegd over wensen voor een toekomstige inrichting. Deze zijn samen met de gemeente vertaald in een aantal ontwerpprincipes:
1. Maak meer ruimte op de bovenkade voor groen, wandelen, verblijf en terrassen
2. De auto is “te gast” op de bovenkade
3. Maak ruimtelijk contrast tussen de bovenkade en de benedenkade
4. Activeer de grens tussen bovenkade en benedenkade
5. Verbind in de toekomst de havenkom met de havenhoofden en activeer deze met publieke plekken

Stoer en verfijnd
In het ontwerp wordt een sierlijk en groen vormgegeven havenpromenade zichtbaar. De vernieuwde havenpromenade koppelt het centrum van Almere Haven met de havenkom. De inrichting sluit aan op de ambitie van de gemeente om de verblijfskwaliteit in dit belangrijke deel van Almere Haven te verbeteren. De bovenkade wordt verbreed en krijgt ruimte voor een publieke verblijfszone aan de waterzijde. Zitbanken en bloeiende beplanting met bomen vormen er sfeermakers. De overgang naar de benedenkade wordt geactiveerd met uitzichtbalkons en trappen.

Onderdeel van de bovenkade is een bestrating in een decoratief patroon van straatbaksteen en natuurstenen kasseien. Dit zorgt ervoor dat de voetganger prioriteit krijgt en de auto’s en de fietsers zich in het verblijfsgebied te gast voelen.

Locatie Almere
Ontwerpers Ronald Bron, Marike Oudijk, Guillaume Zeender, Simon Rebel, Stephanie Rethans
Partners CLC Company, Waterschap Zuiderzeeland, Strukton Civiel, Unihorn, C.Light.Wise
Opdrachtgever gemeente Almere
Omvang 1 ha.
Jaar van ontwerp 2020 – 2021
Jaar van uitvoering 2021 – 2022
Fotografie Pieter Kers, HOSPER