Castricum Zanderij Noord

Studie naar mogelijkheden voor beleefbare verbinding van treinstation Castricum met duinlandschap

Castricum Zanderij Noord

Deze studie laat zien wat de mogelijkheden zijn om in de westelijke omgeving van treinstation Castricum een betere verbinding te maken met de duinen. De studie is gebaseerd op input die bewoners en belanghebbenden hebben geleverd tijdens een workshop. Doel is om de komende jaren bestaande elementen zo te verbinden en te veranderen dat er aantrekkelijke routes richting de duinen ontstaan. Zo wordt een belevenisrijke “poort naar de duinen” gemaakt.

Kwaliteiten
Twee uitzichtspunten leggen een prachtige relatie met de duinen. Het eerste uitzichtpunt is hoog op de Papenberg en biedt een mooi uitzicht over de duinen. Het tweede uitzichtpunt is de vroegere entree van de begraafplaats, met mooie zichten over de velden naar de binnenduinrand.

Ook een aantal andere plekken hebben veel kwaliteit en zijn belangrijk voor het karakter van Castricum. Het zijn interessante bestemmingen en vormen stapsstenen voor de routes naar de duinen. De begraafplaats neemt een tussenpositie in: de ligging aan de voet van de duinen is prachtig. Echter, de randen en entrees zijn matig en en functioneel qua uitstraling.

Duinlandschap als poort
In de studie worden voorstellen gedaan voor nieuwe routes die een verbetering zijn voor de verbinding van het station met de duinen. In de huidige situatie is het onduidelijk hoe de routes vanaf het treinstation precies lopen. Het doel is om door middel van effectieve routes het duinlandschap dichtbij het treinstation te brengen, waardoor het duinlandschap uiteindelijk functioneert als “poort”.

Groene voetpaden
Een voorstel is om verharde voetpaden en karrensporen te vergroenen, waardoor de routemogelijkheiden naar de duinen beleefbaarder wordt gemaakt. Zo worden ook de huidige oversteekplekken getransformeerd in groene oversteekplekken die aansluiten bij de groene voetpaden.

Locatie Castricum
Ontwerpers Ronald Bron, Angeliki Anagnostou, Augusto Marconcin Rodrigues
Partners
Opdrachtgever gemeente Castricum
Omvang 1,7 ha.
Jaar van ontwerp 2017 – 2019