Venlo Museumkwartier

Modellenstudie uitbreiding musea in park

Venlo Museumkwartier

Verkenning Julianapark
Aanleiding voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor museale uitbreiding nabij de twee bestaande musea in het Julianapark – het Limburgs Museum en het Museum Van Bommel Van Dam – was de mogelijke in gebruik geving van de collectie van kunstenaar Shinkichi Tajiri. Tevens moest worden onderzocht hoe het Mikwe (middeleeuws joods badritueel) en het Gemeentearchief het concept van een MuseumKwartier kunnen versterken, en waar en hoe een ondergrondse parkeergarage kan worden ingepast.

Dit alles tegen de achtergrond van de herinrichting van Stationsplein en Koninginneplein in verband met de ondertunneling van de hoofdverkeersroute.

De uitgebreide verkenningsfase diende om de haalbaarheid van een MuseumKwartier op deze plek te onderzoeken. Vanwege de kwetsbare positie van het Julianapark als belangrijke groene ruimte in Venlo staan de kansen en mogelijkheden voor het park in het onderzoek centraal. Het ruimtelijk-fysieke deelonderzoek door HOSPER liep parallel aan een museaal-inhoudelijk onderzoek door LAgroup, en heeft geresulteerd in twee modellen.

Model MuseumPlein
In het model MuseumPlein wordt het MuseumKwartier als een stedelijk en sculpturaal gebouw gepositioneerd aan het Koninginneplein en vormt zo de stedenbouwkundige schakel tussen het station en de binnenstad.

Model MuseumPark
In het model MuseumPark wordt letterlijk een overkoepelend gebaar gemaakt over de afzonderlijke, bestaande en nieuwe instellingen. Het Julianapark wordt uitgebreid tot op het Koninginneplein; het MuseumKwartier wordt een glazen kas in het park. Een bebouwingsaccent op de kop van het park legt op een indirecte manier de verbinding met het station.

Vervolg
De twee modellen bieden verschillende kansen, maar laten beide zien dat een MuseumKwartier van een dergelijke omvang goed is in te passen in het Julianapark, waarbij de hoofdopzet van het park gerespecteerd wordt en de waardevolle, grote boomgroepen worden gespaard.

Niet lang na de afronding van de studie werd duidelijk dat er mogelijkheden waren om het voormalige postkantoor aan de Deken Van Oppensingel bij het MuseumKwartier te betrekken. DiederenDirrix heeft toen in samenwerking met HOSPER nog een derde model ontwikkeld, MuseumForum. Een van de drie modellen zal aangewezen worden voor nadere uitwerking tot een Masterplan.

Locatie Julianapark, Venlo
Ontwerpers Petrouschka Thumann, Ronald Bron
Opdrachtgever gemeente Venlo
Omvang ca. 6 ha.
Jaar van ontwerp 2008 – 2009
Status niet uitgevoerd