Huizen Structuurvisie

Ruimtelijke lange termijnvisie voor dorp en landschap met concrete sleutelprojecten

Huizen Structuurvisie

‘Haven van ’t Gooi’
Huizen is een dorp waar veel kwaliteiten al in de basis aanwezig zijn. Er ligt een aantal grote kansen voor het versterken van de identiteit en het toevoegen van specifieke kwaliteiten. De kansen die de ligging aan het water en de haven biedt, worden in de Structuurvisie optimaal benut. Daarbij zorgen de oude kern en het bos- en heidegebied ervoor dat Huizen ook buiten het watersportseizoen een levendig dorp is. Tot slot is er in Huizen uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de woonbuurten, werkgebieden en verbindende infrastructurele netwerken.

Praktische visie
Op basis van een eerder vastgestelde Toekomstvisie heeft HOSPER een overkoepelende ruimtelijke visie gemaakt. Uit de abstracte doelen van de Toekomstvisie heeft HOSPER eerst zes samenhangende ruimtelijke strategieën gedestilleerd.

Tijdens bijeenkomsten met belangengroepen, ambtenaren en inwoners is uitgebreid gesproken over de ruimtelijke consequenties van de doelen uit de Toekomstvisie. Welke onderwerpen hebben prioriteit, hoe ver wil men bepaalde onderwerpen doorvoeren, hoe hangen onderdelen samen? Om de discussie op een gerichte manier te kunnen voeren, zijn door HOSPER uitdagende voorbeelduitwerkingen met prikkelende stellingen bedacht en referentiebeelden van mogelijke uitwerkingen gezocht. Het resultaat van deze discussies met ambtenaren en inwoners van Huizen was sturend voor de inhoud van de Structuurvisie.

Voor de onderdelen die essentieel zijn voor de ruimtelijke structuur zijn ‘sleutelprojecten’ uitgelicht en is een uitvoeringsparagraaf opgesteld. Zo is een overkoepelende visie met praktische handvatten opgesteld, die helder en praktisch richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van Huizen.

Locatie Huizen
Ontwerpers Hilke Floris, Raquel van Donselaar, Remco Rolvink
Partners
Opdrachtgever gemeente Huizen
Omvang ca. 2.300 ha.
Jaar van ontwerp 2009 – 2011
Status structuurvisie is vastgesteld