Hasselt 0081

Hasselt Om de Weede

Masterplan woongebied gebaseerd op landschappelijke krekenstructuur

Hasselt Om de Weede

Landschap als basis
Hasselt Om de Weede wordt een uniek woondomein gebaseerd op de grote landschappelijke kwaliteiten in het plangebied en de directe omgeving, met natuurgebieden als Olde Maten, Wieden en Weerribben. De basis van het ruimtelijk concept voor Om de Weede is de strengenstructuur. De strengen, oude rivierarmen van het Zwartewater, worden deels hersteld en deels uitgebreid. De strengen omringen en dooraderen de stadsweide. De stadsweide is een centrale ruimte op de overgang van de twee bestaande wijken met het plangebied, een ontmoetingsplek voor oude en nieuwe bewoners.

De eerder genoemde strengen verbinden de stadsweide met de grotere schaal van het omringende landschap. Tussen de Holtrustweg en De Weede ontstaat een aantrekkelijk ritme van gesloten en open ruimten, opgebouwd uit clusters van grote woonkavels, laantjes en paardenweiden. Op deze wijze ontstaat een reeks van zichtlijnen tussen woonlandschap en omgeving en vice versa.

Woonkwaliteit geïnspireerd op het landschap
Binnen het landschappelijk raamwerk van strengen, stadsweide, paardenweiden en wadi’s liggen de woonvelden. Elk woonveld krijgt een eigen identiteit, waarbij de ligging in de delta steeds als inspiratiebron wordt gebruikt. Voor de auto wordt een duidelijke interne ontsluiting gemaakt, die weinig belasting voor de bestaande wijken oplevert. Binnen Om de Weede is er ruimte voor de auto, maar ligt de nadruk op de verblijfskwaliteit van de woonvelden. Een belangrijke plankwaliteit is de dooradering van de wijk met een stelsel van voet- en fietspaden veelal gekoppeld aan het watersysteem van sloten en strengen. De voet- en fietspaden vormen een netwerk en takken aan op belangrijke langzaam verkeersroutes naar het buitengebied, aangrenzende wijken en de binnenstad van Hasselt.

Locatie Hasselt
Ontwerpers Peter de Ruyter, Ellemijk Marks, Han Konings, Mark van Rijnberk, Patrick Verhoeven, Ronald Bron, Gepke Heun, Marike Oudijk, Jonas Strous
Opdrachtgever gemeente Zwartewaterland
Omvang 100 ha. / 1150 woningen
Jaar van ontwerp 2006 – 2011
Jaar van uitvoering 2008 – heden
Fotografie / maquette Aerophoto Schiphol B.V., Made by Mistake (maquette), Kees Hummel (foto van de maquette)