Ruimtelijke uitwerking sleutelgebieden Metropool Regio Amsterdam

Amsterdam MRA

Ruimtelijke uitwerking
Voor de MRA heeft HOSPER een ruimtelijke uitwerking gemaakt voor acht verschillende sleutelgebieden binnen de MRA. Door de huidige ontwikkelingen in Nederland is er vraag naar een integrale, intelligente en inclusieve aanpak op het gebied van stedenbouw, landschap en architectuur. Doordat er binnen de MRA tot 2040 230.000 woningen bij moeten komen is er een visie vereist die ruimte biedt voor deze woningen maar ook het landschap in ogenschouw houdt. Met de acht sleutelgebieden binnen de MRA is gekeken naar hoe deze gebieden deze woningbouwvraag kunnen oplossen. Een sociaal vraagstuk waar het niet alleen gaat om woningbouw maar ook om werkgelegenheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en een vitaal landschap. Ieder sleutelgebied binnen de MRA heeft zijn eigen kwaliteiten gekregen die het gebied kenmerkt maar ook aansluiting vindt bij andere sleutelgebieden en het geheel van de MRA versterkt.

Iconen
De acht sleutelgebieden hebben ieder hun eigen ruimtelijke uitwerking gekregen. Met de acht afgebeelde iconen heeft ieder sleutelgebied een eigen identiteit gekregen die het gebied in zijn kracht zet. Afzonderlijk sterk, maar ook verbonden met de andere sleutelgebieden door uitwisseling van verschillende kwaliteiten.
– Haarlem; sociale woningbouw verbinding Amsterdam duinlandschap van de Noordzee
– ZWASH; entree van Nederland infra structureel knooppunt verbinding met het polderlandschap
– IJ-oevers; transformeren havengebied naar hoogstedelijk woon- en werkgebied met een waterrijk gebied van het IJ
– Almere; verdichten in het hart rond het Weerwater verstevigen van groene vingers en deze verbinden met omliggende landschap energie uit het omliggende landschap halen
– Purmerend; hoogstedelijk verdichten rond het station versterken landschap van de Beemster en verbinden met omliggende dorpen
– IJ-baai; recreatie langs een lange en diverse kustlijn met verbindingen naar het achterland en mogelijkheden voor duurzame woningbouw
– Lelystad; koppelen stadshart met de kustlijn energieproductie uit het landschap halen
– Kronenburg; natuur inclusieve ontwikkeling mix van woningbouw en voorzieningen

Uitwerking
Voor ieder sleutelgebied is gekeken naar wat de ruimtelijke kwaliteiten zijn en hoe deze er in de toekomst uit kunnen komen te zien. Een voorbeeld is de IJ-oevers waar in de toekomst de verbindingen over en langs het water worden uitgebreid. De iconische gebouwen langs het IJ zijn herkenningspunten en trekpleisters langs het water. Langs het IJ worden bestaande fabrieks- en kantoorpanden getransformeerd naar een hoogstedelijk gebied. Een goede mix van wonen, werken en recreëren gaan het gebied versterken. Resterende fabrieksterreinen buiten de Ring worden gebruikt om warmte en energie te generen voor deze toekomstige ontwikkelingen. Het metronetwerk wordt uitgebreid naar Amsterdam centraal en Zaandam. De bereikbaarheid en duurzaamheid van de IJ-oevers wordt daarmee uitgebreid en versterkt.

Locatie Metropool regio Amsterdam
Ontwerpers Hanneke Kijne, Raquel van Donselaar, Simon Rebel
Partners STEC groep
Opdrachtgever Metropoolregio Amsterdam
Omvang 2.580 km2
Jaar van ontwerp 2019