landschap en buitenruimte

Schiphol Groene Carré

inrichtingsvisie

Schiphol Groen Carré

Recreatiepark rond de Jumbojets
De Haarlemmermeer wordt gedomineerd door Schiphol. In het kielzog van de luchthaven is een modern woon-werk landschap ontstaan waarbij de 19e eeuwse landbouwpolder echter niet is meegegroeid. Met een reeks groenprojecten, zoals ‘Het Groene Carré', wordt een inhaalslag gemaakt om de polder aantrekkelijker te maken. Het Carré vraagt gezien zijn ligging en omgeving om alles behalve een traditioneel recreatiepark.

Visie
Het Groene Carré bestaat uit drie zijden die samen met Schiphol een denkbeeldig vierkant vormen. Per strip verschillen de bereikbaarheid, de aangrenzende functies en de ligging binnen de polderverkaveling. Dit biedt mogelijkheden om drie verschillende karakters te ontwikkelen die uitnodigen tot meerdere vormen van recreatief gebruik. 
Omdat het gebruik niet statisch en opgelegd is, kan elke strip flexibel in tijd en gebruik worden ingezet. Door een gemeenschappelijke beeldtaal – gevormd door een beperkt aantal bouwstenen -  is het Carré wel een sterk herkenbare eenheid.

Het Groene Carré Zuid: ‘relaxed'
De belangrijkste bouwstenen zijn ‘gekantelde kavels' waarbij landbouwkavels aan een zijde worden afgegraven en aan de andere zijde worden opgehoogd. De afgegraven delen vullen zich met water. Door het flauwe talud van de ophogingen ontstaan ecologisch waardevolle overgangen tussen natte en droge milieus. De hellingen en watervlakken nodigen uit tot allerlei vormen van recreatie. Een tweede belangrijke bouwsteen is een breed verhard pad dat een continue route door het Carré vormt en ruimte biedt aan fietsers, skeeleraars en wandelaars. Andere bouwstenen zijn onder andere asfaltvlakken, bruggen, lanen, bouwwerken, meubilair en de wijze van beheer.
De zuidelijk strip vormt een uitloopgebied voor Hoofddorp. Een ommetje maken en het ervaren van de nieuwe horizon in het polderlandschap zijn activiteiten die aansluiten bij het lokale karakter van de strip. Water en openheid zijn belangrijke thema's in het meest rustige onderdeel van het Groene Carré. Door in de waterpartijen ondieptes te ontwerpen, ontstaan grote architectonische rietvlakken. Tussen de ‘gekantelde kavels' zijn er lange zichten op de uitgestrekte polder. Tot op heden is alleen deze strip uitgevoerd.

 
Locatie  Schiphol, Hoofddorp
Ontwerpers  Remco Rolvink, René van der Velde, Berrie van Elderen, Mark van Rijnberk, Marike Oudijk, Hilke Floris
Partners  Arcadis en Grontmij
Opdrachtgever  Stichting Mainport en Groen
Omvang  900 ha, fase zuid 1: 63 ha
Jaar van ontwerp  1997 - 2001
Jaar van uitvoering  2000 - 2001 (zuidelijke strip)
Status  uitgevoerd
Fotografie  Pieter Kers

LOCATIE

Nederland

SHARE PROJECT
  • NAAM :
  • LOCATIE : Nederland
  • CATEGORIE :
  • OPDRACHTGEVER :