landschap en buitenruimte

Leidschendam-Voorburg Vlietvoorde

ontwerp landschappelijk raamwerk

Leidschendam-Voorburg Vlietvoorde

Ruimtelijk concept
Om een landschappelijk gevoel te realiseren is het nodig om uit de invloedsfeer van de woonbuurten te komen. Er is een principedoorsnede ontworpen waarin dit gevoel gegarandeerd wordt, onafhankelijk van de (latere) uitwerking van de woonvelden. Open ruimtes rond de opvaarten (historische waterlijnen) worden geflankeerd door bossingels met daar achter de woonvelden. Hierdoor ontstaan land-zichtlijnen die zorgen voor cohesie binnen het gebied en een verbinding met de Vliet en het omliggende landschap.
De inheemse beplanting van het raamwerk verandert mee met de ondergrond: van de hoge, droge zandgrond naar het lage, natte veengebied. Hierdoor ontstaat landschappelijke, ecologische en recreatieve diversiteit.
Het raamwerk bestaat op hoofdlijnen uit de landschappelijke ruimtes langs de opvaarten, de openbare oever langs de Vliet, de open ruimte bovenop de archeologische resten van het Romeinse Kanaal van Corbulo en het Centrale Veld met de restanten van de gebouwen- en vijver van Huis Oostbosch.

Sport, spel en recreatie
In het landschappelijk raamwerk wordt op verschillende manieren ruimte geboden aan recreatie, sport en spel. Aan de noordzijde van het Centrale Veld is ruimte gereserveerd voor ‘Vlinders aan de Vliet’: een overdekte vlindertuin. In het raamwerk komen naast diverse wandelpaden ook aanlegsteigers en verblijfsplekken. Daarbij biedt het landschap zelf volop recreatieve aanleidingen: de weides nodigen uit om te voetballen en bloemen te plukken, de bossingels om te verstoppen, klimmen en hutten te bouwen, de grasheuvel om te klauteren, rollen en sleeën.

Objecten en kunstwerken
Bij de uitwerking van het landschappelijk raamwerk ontwerpt HOSPER niet alleen het landschap, het centrale veld en de hoofdroute, maar ook alle objecten zoals bruggen, aanlegsteigers en verblijfsplekken.

 
Project  ontwerp landschappelijk raamwerk
Locatie  Leidschendam-Voorburg
Ontwerpers  Hilke Floris, Guillaume Zeender, Marike Oudijk
Partners  Cor ten Haaf (ecoloog), Peter Baalbergen
Opdrachtgever  gemeente Leidschendam-Voorburg
Omvang  ca. 9 ha
Jaar van ontwerp  2016 - heden

LOCATIE

Nederland

SHARE PROJECT
  • NAAM :
  • LOCATIE : Nederland
  • CATEGORIE :
  • OPDRACHTGEVER :