landschap en buitenruimte

Heerhugowaard Park van Luna

supervisie en ontwerp recreatiegebied

Heerhugowaard Park van Luna

Recreatiegebied Heerhugowaard Stad van de Zon
Het traditionele agrarische polderland ten zuiden van Heerhugowaard is de afgelopen jaren veranderd in een modern stadslandschap waar wonen, recreatie en natuurontwikkeling nauw met elkaar zijn verweven.
De basis voor het ruimtelijk concept van de planlocatie Heerhugowaard-Zuid is de HAL-structuurvisie. Midden in het plangebied bevindt zich de Stad van de Zon: een nieuwbouwgebied van 2.600 woningen ontworpen door Kuiper Compagnons, als een nieuw autonoom element.

Unieke waterberging en -conservering
De Stad van de Zon wordt volledig omgeven door een ‘ring van open water' van ruim 70 hectare nieuw aangelegd open water, die het woongebied van de omliggende recreatiegebieden scheidt en garandeert dat er een ‘grote hoeveelheid open ruimte' in het plangebied is te ervaren.
Het meeste gebruik speelt zich aan de randen van het water in het recreatiegebied af. Het recreatiegebied heeft twee kanten. De binnenzijde is gericht op het open water en de Stad van de Zon, de buitenzijde op het omringende landschap.
Uniek is het ambitieuze watersysteem, dat zodanig is ontworpen dat het veel water kan bergen en in de zomer water kan conserveren. Veel aandacht is besteed aan de waterkwaliteit, de toegankelijkheid en de beleefbaarheid. Hiervoor zijn diverse kunstwerken ontworpen zoals een circulatiegemaal, een natuurlijke zuivering, een defosfateringsvijver, een brug en een kano-oversteek.

Kunstwerken maken waterzuivering beleefbaar
Uitgangspunt bij de kunstwerken was het water zoveel mogelijk beleefbaar te maken. Zo heeft het gemaalgebouw een publiek toegankelijk dak gekregen waardoor je vanaf dit punt kunt uitkijken over de plas. Ook is het op een strategische plek neergezet bij de entree van het strand. De inlaat in de waterzuivering is boven water gehaald en zo zichtbaar en hoorbaar gemaakt. De kunstwerken maken op deze manier onderdeel uit van de grote ‘waterzuiveringsmachine', vormen markante objecten in het landschap en functio-neren als belevingsplekken.

Deelgebieden in recreatiegebied
Het recreatiegebied bestaat uit deelgebieden met verschillende karakters: De Druiplanden, Het Huygendijkbos en Plandeel 4. De Druiplanden heeft een stedelijk karakter en biedt ruimte aan een poppodium met horeca en intensieve oeverrecreatie door middel van een zandstrand, ligweiden, parkeervoor-zieningen en een dagcamping. Plandeel 4 vormt de overgang tussen het stedelijke deel van Heerhugowaard-Zuid en het recreatiegebied. In het plandeel wordt ‘buiten' gewoond in een boomrijke omgeving. Riante recreatieve routes door-kruisen het gebied en leggen de verbinding tussen het recreatiegebied en het stedelijke deel van Heerhugowaard-Zuid.
Het Huygendijkbos heeft een luw karakter en biedt ruimte aan wandelen, fietsen, hardlopen, skeeleren etc. Het decor voor deze activiteiten bestaat uit bosgebieden, open (lig)weiden en natuuroevers. Een deel van de grond die vrij is gekomen bij het graven van het water is in het Huygendijkbos verwerkt. Hiermee zijn in samenwerking met de kunstenaars van Drftwd office associates op het relatief kleine oppervlak verschillende plekken gecreëerd, die verschillende ervaringen bieden.

 

inzending EURPA 2010, nominatie Rosa Barba-prijs 2010

Locatie  Heerhugowaard
Ontwerpers  Berrie van Elderen, Mark van Rijnberk, René van der Velde
Partners  DRFTWD Office, Neelen en Schuurmans
Opdrachtgever  Gemeente Heerhugowaard, HAL-bestuurMasterplan Kuiper Compagnons
Omvang  170 ha
Jaar van ontwerp  1997 - 2011
Jaar van uitvoering  2005 - 2013
Status  uitgevoerd
Fotografie  Pieter Kers / HOSPER

LOCATIE

Nederland

SHARE PROJECT
  • NAAM :
  • LOCATIE : Nederland
  • CATEGORIE :
  • OPDRACHTGEVER :