landschap en buitenruimte

Antwerpen Park Groot Schijn

ontwerp stadspark

Antwerpen Park Groot Schijn

De Stad Antwerpen gaat Park Groot Schijn ontwikkelen tot een nieuw landschappelijk stadspark met een eigen identiteit. In het masterplan uit 2010 wordt gesteld dat Park Groot Schijn een park moet worden met ruimte voor een hoogwaardige sport- en recreatiecluster, natuur, volkstuinen, jeugdbewegingen, een woonwagenterrein, een begraafplaats én een speelbos.
In het winnende ontwerp “Voegen en Kamers” worden de structuren uit het masterplan versterkt door menselijke ruimten te creëren, waarin plaats is voor ongedwongen ontmoetingen en ontspanning. Een samenhangend parkweefsel tussen de diverse ruimtelijke en functionele elementen in het park, creëert de verbinding tussen de bewoners en het nieuwe Park Groot Schijn, tussen landschap én stad.

Dubbele beleving: Voegen en Kamers
Park Groot Schijn herbergt een groot aantal verschillende (sport)clubs en verenigingen. Deze vragen allen om een eigen plek. Tegelijkertijd is het een openbaar park met een bijbehorend publiek gebruik, en een zeer eigen park identiteit. De openbare “voegen” van Park Groot Schijn zijn de functionele dragers, de grote lijnen waarlangs de ruimtelijke invulling en verbeelding plaats heeft en de meest constante factor in het park. Binnen dit groene kader van de voegen vindt, in de “programma kamers” van de verschillende verenigingen, een invulling van activiteiten plaats. Deze dubbele beleving van het park vormt de basis van het ontwerp voorstel.

Padennetwerk en groen parkplein
De spil van het padennetwerk in Park Groot Schijn is de oost-west hoofdroute tussen Rivierenhof en Wijnegem; deze verbindt de stad met de stadsrand. Dit 7 meter brede pad geeft de richting aan en vormt de ruggengraat van het park.
De oost-west hoofdroute leidt naar het groene parkplein, de centrale open ruimte van het park. Deze ruimte wordt gevormd door een verdiept grasveld met zitranden, en daarnaast een halfverhard informeel “dorpsplein” waaraan de omliggende verenigingsgebouwen gegroepeerd zijn. Op het plein vinden de jaarlijkse barbecues van alle clubs plaats, en op het verdiepte veld kan in de winter geschaatst worden.

 
1e prijs meervoudige opgave

Locatie  Antwerpen, België
Ontwerpers  Hanneke Kijne, Raquel van Donselaar, Gerwin de Vries
Partners  BUUR I bureau voor urbanisme cvba, BULK architecten, ARA I Atelier Ruimtelijk Advies
Opdrachtgever  Stad Antwerpen
Omvang  27,3 ha
Jaar van ontwerp  2013 - heden
Jaar van uitvoering  2016 - heden
Status  in uitvoering
Fotografie / Visualisaties  HOSPER / BUUR

LOCATIE

België

SHARE PROJECT
  • NAAM :
  • LOCATIE : België
  • CATEGORIE :
  • OPDRACHTGEVER :