Dokkum Marktplein

Ontwerp groen stadsplein met ijsfontein op archeologisch waardevolle locatie

Dokkum Marktplein

Aanleiding voor de herinrichting van de Markt was het in 2013 uitroepen van Leeuwarden-Fryslân tot Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Als onderdeel van de activiteiten werden de Friese 11 steden met elkaar verbonden door middel van 11 fonteinen. Voor de Markt in Dokkum is een IJsfontein ontworpen door kunstenares Birthe Leemeijer. Deze IJsfontein laat op een innovatieve manier ijsvorming plaatsvinden die Bonifatius, de Elfstedentocht en de klimaatverandering met elkaar verbindt.

Om het open planproces te begeleiden heeft HOSPER voor deze belangrijke en zeer gelaagde historische ruimte o.a. inzichtelijke maquettes gemaakt die de mogelijke ontwerpscenario’s verbeelden. Uitgangspunt was een integraal plan waarin de historische elementen van deze plek tot hun recht komen en dat tegelijkertijd een vanzelfsprekend podium vormt voor activiteiten en de IJsfontein.

De voormalige Bonifatius terp werd als ruimtelijke beleving in ere hersteld. De terp is als zichtbaar verhoogd vlak aangelegd, zodat er bomen op kunnen groeien, zonder de archeologische bodem daaronder te verstoren. Het plein heeft een groenere inrichting gekregen met grasvlakken en bomen. De contouren van de voormalige abdijkerk zijn zichtbaar gemaakt in de bestrating en opgetrokken muurtjes van kloostermoppen.

De verharding op de terp bestaat uit rechthoekige granieten tegels, refererend aan de historische grafzerken van de graven die onder de markt liggen. De lichte grijs-gele kleur is geïnspireerd op de grondlagen waaruit de terp is opgebouwd. De bankjes hebben het formaat van de opgetekende gevonden kleine graven op de markt en bevatten verduurzaamd bamboe houten zittingen en verzonken lijnverlichting.

Locatie Dokkum
Ontwerpers Hanneke Kijne, Jonas Strous
Partners Enno Zuidema, Birthe Leemeijer
Opdrachtgever gemeente Noardeast-Fryslân
Omvang ca. 5.500 m2
Jaar van ontwerp 2016 – 2018
Jaar van uitvoering 2018
Status uitgevoerd
Fotografie Luuk Kramer