Diksmuide Grote Markt

Masterplan centrum en inrichtingsplan centrale plein en winkelstraat

Diksmuide Grote Markt

Masterplan Diksmuide
Diksmuide is een kleine stad in het westen van Vlaanderen (België), met een fraai historisch centrum en een belangrijke regiofunctie. Voor het centrum heeft HOSPER, samen met Grontmij België, een integraal ontwikkelingskader ontwikkeld, in de vorm van een Masterplan. Vanuit dit kader zijn inrichtingsplannen voor het centrale plein en voor de belangrijkste winkelstraat gemaakt.

Publieksparticipatie
Participatie is een belangrijk onderdeel van het planproces. Onder leiding van Uforce uit Antwerpen zijn een aantal workshops georganiseerd met diverse stakeholders, zoals bewoners, handelaren en scholieren. Tijdens de bijeenkomsten zijn de betrokkenen uitgenodigd mee te denken en samen te schetsen aan de ontwikkeling van de stad.

In het masterplan voor de binnenstad is de as Italiëplein – Generaal Baron Jacquestraat – Grote Markt een onderdeel van de verbinding IJzer naar station, de oost-west verbinding en drager van de stedelijke handel en horeca. Deze ‘loper’ wordt als een groene wandelboulevard aangelegd, met een verschillend gedaante in elk segment.
De publieke ruimte is als plein/erf van gevel tot gevel ingericht. Het schrappen van parkeerplaatsen (met compensatie binnen het ruimere parkeerconcept) en doorgaand verkeer laat toe de straten en pleinen open en vrij te maken voor wandelen, fietsen, markten en evenementen.

Grote Markt
De inrichting in het bijzonder van de Grote Markt refereert naar de historische ‘leegte’ van het centrale marktplein, maar definieert ook plekken die de gebruiker geborgenheid en een belevingswaarde geven. Zoals in de rest van de binnenstad is de auto niet verbannen, maar krijgt een beperkte plaats. Enkel aan de zuidzijde kan geparkeerd worden en door het (globale) circulatieplan is verkeer beperkt tot bestemmingsverkeer. De open marktruimte herbergt kleinere zones en assen die subtiel gemarkeerd worden door het materiaalgebruik en de detaillering. De functionele zones (wandel- en fietsassen, marktruimte, terraszones) zijn in vlakke granieten kasseien gematerialiseerd; groene zitplekken, het monument en de fontein in hergebruikte Belgische porfier. De nieuwe inrichting herinterpreteert zo in concept en detaillering de historische eenheid van het centrale plein met potenties voor een nieuw gebruik en beleving.

Locatie Diksmuide, België
Ontwerpers Sweco België – HOSPER
Partners Uforce Antwerpen
Opdrachtgever Stad Diksmuide
Omvang Centrum, Grote Markt 13.000m2
Jaar van ontwerp 2015
Jaar van uitvoering 2016 – 2018
Status uitgevoerd
Fotografie Bram Goots