Antwerpen Kievit

Ontwerp herinrichting en vergroening openbare ruimte inbreidingslocatie stationsgebied

Antwerpen Kievit

Identiteit, groen en geborgenheid
De openbare ruimte van Kievitwijk doet dienst als het internationaal georiënteerde entreegebied van het centraal station van Antwerpen, als stedelijke werkplek en als groene gebruiksruimte voor omwonenden. Daarom staat een sterke identiteit in het ontwerp voorop: als bindend element van de verschillende sferen en gebruikers, en als structurerend publiek domein voor de gehele wijk (oud en nieuw). Een coherente oplossing vereist een heldere uitstraling.

Daarom is resoluut gekozen voor een groen karakter. De forse groenstructuur in het ontwerp zorgt voor eenheid van het geheel, en geeft de buurt een groenstedelijk karakter en uitstraling. Waar mogelijk zijn bomen aangeplant, die het gebied in alle seizoenen een bepalend karakter verlenen. Daarnaast zijn verhoogde “groenkussens” toegepast, die de ruimte vormgeven en informele groene speelplekken vormen. Nieuwe verticale wanden vormen onderdeel van de groene identiteit en zijn beplant.

De inrichting van de openbare ruimte maakt een flexibel gebruik mogelijk, gerelateerd aan de (zeer) verschillende gebruikersgroepen. Het gevoel gedomineerd te worden door de gebouwen, maakt plaats voor geborgenheid. Aan de randen van de verhoogde groenkussens zijn kleinschalige verblijfsplekken voorgesteld. Deze plekken doen de grootschaligheid en de schaalbreuk in de omgeving vergeten. Er ontstaat ruimte voor verschillende groepen gebruikers met (voor dat moment) eigen plekken, die zowel open als besloten kunnen zijn. Er wordt gestreefd naar een veilige sociale omgeving, met veel aandacht voor het avond- en nachtbeeld en -gebruik.

In het ontwerp is gezorgd voor alle vereiste ruimtelijke en infrastructurele verbindingen, zodat het vroegere isolement van de Kievitwijk teniet wordt gedaan. Kievitwijk ligt verankerd in zijn omgeving door de nadrukkelijke ruimtelijke verbindingen, zowel in noord-zuid richting als in de veelal nieuwe oost-west richting.

Met respect voor het culturele erfgoed van de stationsomgeving van Antwerpen zijn nieuwe stedelijke ruimtes ontworpen. Vlakbij de entree van het stationsgebouw ligt een belangrijke verblijfsplek. Daarnaast is de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei toegankelijk gemaakt. Bovenop de geklasseerde spoorwegbrug ligt een ‘stadsbalkon’, met een tribune en een multicourt. Tussen het stadsbalkon en de sporen is een verticale speeltuin aangelegd.

Locatie Antwerpen, België
Ontwerpteam BUUR | bureau voor urbanisme cvba, HOSPER
Ontwerpers namens HOSPER Hanneke Kijne, Marike Oudijk, Silko van Vliet, Laura Spenkelink, Ricsi van Beek
Partners ARA Atelier Ruimtelijk Advies
Opdrachtgever BUUR | bureau voor urbanisme cvba voor AG Stadsplanning Antwerpen
Omvang 1,5 ha.
Jaar van ontwerp 2012 – heden
Jaar van uitvoering 2014 – 2020
Status uitgevoerd
Fotografie Pieter Kers