Utrecht-Maarssen Sportief Park Zuilense Vecht

Gebiedsplan en ontwerp intergemeentelijk open sportpark

Utrecht-Maarssen Sportief Park Zuilense Vecht

Aanleiding
In opdracht van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht heeft HOSPER een Gebiedsplan met proefverkaveling en beeldkwaliteitplan opgesteld voor Zuilense Vecht, en aansluitend het Sportief Park uitgewerkt tot een Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp. Onlangs heeft HOSPER ook de eerste uitwerkingsfase van het park afgerond: het Voorlopig Ontwerp Inrichtings Plan.

Momenteel bestaat het gebied uit een aaneenschakeling van introverte sportparken. De opgave is om het gesloten, monofunctionele en matig functionerende gebied te transformeren naar een toekomstbestendig multifunctioneel Sportief Park dat de gemeentegrenzen overschrijdt, open en toegankelijk is en goed aansluit op de omgeving. Op de koppen van Zuilense Vecht komen nieuwe woongebieden, deze vormen een ruimtelijke schakel tussen de bestaande bebouwing en het Sportief Park. Doelstellingen zijn het ruimtelijk én sociaal verbinden van beide gemeenten, en het stimuleren van sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde levensstijl. Daarbij is duurzaamheid en klimaatadaptatie vanzelfsprekend belangrijk, met name qua ecologie, waterkwaliteit, waterberging en -infiltratie, beplanting, materiaalgebruik en energie.

Strip en ‘kamers’
Zuilense Vecht wordt gekenmerkt door bestaande en nieuwe laanstructuren. Ruimtelijk vormen deze bomenrijen ‘kamers’, waar de velden en verenigingsgebouwen van de verschillende sportverenigingen in liggen.

Het hart van Zuilense Vecht bestaat uit de Strip: een parkstrook met een nieuwe langzaam verkeersroute en daaraan gekoppeld uiteenlopende openbare voorzieningen voor sport, spel en ontmoeting. De sportverenigingen in de ‘kamers’ zijn gericht op de Strip, en zijn zichtbaar en toegankelijk vanuit de Strip. Door de Strip krijgt het gebied meer gebruikswaarde en worden de doelstellingen bereikt: het stimuleren van sporten en bewegen en het sociaal verbinden van beide gemeenten.

De Strip vormt ruimtelijk, functioneel én sociaal het verbindende element. De Strip krijgt een eigen karakter, met losse boomgroepen in het park als basis en een continue ‘gele lijn’ als contrasterende, stedelijke twist.

De gele lijn bestaat uit een continue lijn op de verharding, die af en toe uit de vloer omhoog komt en transformeert tot een object. Zo vormt het bijvoorbeeld de dragende structuur van een workout park, speeltoestel, boulderwand, klauterobject, zitmeubel, brugleuning, welkomstmarkering, etc.

De sportieve uitstraling van de gele lijn en de vele voorzieningen die in deze lijn zijn opgenomen nodigen uit tot sporten en bewegen. De Strip met de gele lijn vormt een krachtig beeldmerk en identiteitsdrager van Zuilense Vecht.

Aantrekkelijk Sportief Park
Sportief Park Zuilense Vecht vormt zowel een groene buffer als een aantrekkelijke recreatieve verbinding tussen de beide gemeentes. Het openbare groene raamwerk biedt ruimte aan sport en spelen en nodigt uit tot bewegen en ontmoeten, de gele lijn zorgt voor een sterke identiteit. Zuilense Vecht wordt een aantrekkelijk Sportief Park!

Locatie Zuilen (gemeente Utrecht) en OpBuuren (gemeente Stichtse Vecht)
Ontwerpers Hilke Floris, Stephanie Rethans, Guillaume Zeender, Marike Oudijk, Raquel van Donselaar, Angeliki Anagnostou, Purvi Sanil
Opdrachtgever gemeente Utrecht, gemeente Stichtse Vecht
Omvang 35 ha.
Jaar van ontwerp 2018 – heden