Putten Schovenhorst

Ontwikkelingsvisie en ontwerp herinrichting landgoed met arboretum, nominatie Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2010

Putten Schovenhorst

Transformatie van een landgoed
Landgoed Schovenhorst is gelegen aan de oostrand van het dorp Putten, op de westflanken van de stuwwallen van de Veluwe. Het landgoed is circa 180 hectare groot en ruim 150 jaar oud.

Bijzonder aan het landgoed zijn de vermaarde boomsoortencollecties, waar bomen per landstreek uit de hele wereld zijn samengebracht in bomentuinen. De bossen en bomentuinen van Schovenhorst zijn unieke overblijfselen uit een periode van experimenteren en zoeken naar geschikte bomen voor de Nederlandse bosbouw.

Halverwege de jaren ’90 nam de interesse voor boomsoortencollecties vanuit het onderwijs en onderzoek af. Tegelijkertijd was er vanuit het brede publiek juist sprake van een toenemende belangstelling. Onder invloed van deze veranderingen werd besloten het landgoed open te stellen voor publiek. In een meervoudige opdracht werd een toekomstvisie gevraagd op het landgoed als prettige plek om te recreëren.

Het winnende plan van HOSPER stelde een vernieuwing van de ruimtelijke hoofdstructuur voor. Schovenhorst is opnieuw een eenheid geworden door een tunnel te maken onder de drukke Garderenseweg die het landgoed doorsnijdt. Ook is de entreesituatie verbeterd en is er meer ruimte beschikbaar gekomen voor parkeren.

Daarnaast zijn de pineta heringericht en zijn een aantal eigentijdse bezoekersfuncties toegevoegd die passen bij het landgoed: een bostoren, een bezoekerscentrum en een theehuis.
Schovenhorst heeft zich inmiddels ontwikkeld tot ‘De Mooiste bomentuin van Nederland’, en is het decor van activiteiten op het raakvlak van cultuur en natuur, zowel educatief als recreatief.

Locatie Putten
Ontwerpers Ronald Bron, Peter de Ruyter, Arjan Karssen, Marike Oudijk
Opdrachtgever Stichting Schovenhorst
Omvang 180 ha.
Jaar van ontwerp 1999 – 2003
Jaar van uitvoering t/m 2009