Maarssen Park Maarssenbroek

Ontwerp herinrichting wijkpark

Maarssen Park Maarssenbroek

Park Maarssenbroek is een langgerekt wijkpark uit de jaren ’80, gelegen tussen Maarssenbroek en de A2. Gemeente Stichtse Vecht heeft HOSPER gevraagd om in overleg met de belanghebbenden een ontwerp te maken voor de herinrichting van twee parkdelen.

Reigerskamp
Parkdeel Reigerskamp is het hart van het wijkpark. Hier zorgen een kinderboerderij, milieu educatief centrum (MEC) en speelvoorzieningen voor aantrekkingskracht en dynamiek. De speeltoestellen zijn echter verouderd, de kinderboerderij heeft horeca-ambities en het bredere aanbod van het MEC zorgt voor verkeer in het park. Het ontwerp gaat uit van het versterken van de functie als parkhart voor de buurt, waarbij op een duurzame manier wordt behouden en hergebruikt wat goed is. Het parkhart wordt autovrij gemaakt door een slimme route ‘achterom’. De kinderboerderij en het MEC worden met elkaar verbonden door een gezellig openbaar ontmoetingspleintje, waaraan ook de horeca een plek kan krijgen. Hier starten twee speelroutes: het vernieuwde ‘superspeelspoor’ rond en over het water, en een speellandschap met heuveltjes en inclusieve natuurlijke speeltoestellen. Zo wordt het parkhart weer een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor de hele wijk.

Zwanenkamp
Parkdeel Zwanenkamp ligt aan het noordelijke uiteinde van het park en is nooit als park ingericht. Hier is behoefte aan een parksfeer met verblijfskwaliteit en openbare sportvoorzieningen. Het ontwerp is gebaseerd op een centrale as, die het open weidelandschap beleefbaar maakt vanuit het park. Rond deze as ligt een groot grasveld, voor multifunctioneel gebruik. Aan de oostzijde ligt een rustige zone met bloemrijk gras en bloeiende bomen langs de woningen. Aan de andere zijde komen verschillende urban sports voorzieningen. Door het realiseren van een aantrekkelijke parksfeer en nieuwe voorzieningen vormt Zwanenkamp een echte aanvulling op het bestaande wijkpark.

Locatie Maarssen
Ontwerps Hilke Floris, Guillaume Zeender, Ronald Bron
Opdrachtgever gemeente Stichtse Vecht
Omvang 5,4 ha.
Jaar van ontwerp 2023