Heiloo Willibrordus

Visie en ontwerp herinrichting psychiatrisch centrum, nominatie OmgevingsArchitectuurPrijs 2004

Heiloo Willibrordus

Psychiatrisch Centrum Willibrordus in Heiloo heeft zijn poorten opengesteld en het terrein een openbare parkfunctie gegeven. Met deze gedurfde stap wordt het leven van de psychiatrische patiënt meer vermengd met het dagelijkse leven.

Om dit op een juiste manier in gang te zetten heeft HOSPER, na het winnen van de meervoudige opdracht, een landschappelijke en stedenbouwkundige structuurvisie gemaakt. Voor deze visie vormen de waardevolle karakteristieken van Willibrordus de basis; de prachtige beplanting, de karakteristieke bebouwing en de rustige en voorname sfeer. In de visie zijn deze kwaliteiten doorvertaald naar het opschonen van het terrein, zodat lanen, waterpartijen en parkruimten weer herkenbaar worden en naar het maken van een bijzondere, open middenruimte. De majestueuze kapel krijgt hierdoor de ruimte die het verdient en de ruimte kan worden gebruikt voor samenkomsten, concerten, theatervoorstellingen en andere evenementen.

In de groene, open middenruimte zijn overblijfselen gevonden van Kasteel Ypenstein. De cultuurhistorische inpassing hiervan is uitgevoerd als een podium. De keermuren van het podium zijn als kunstopdracht ontworpen door Bas Peeters.natuuroevers.

In de zomer van 2006 heeft het reizend zomerfestival De Karavaan Willibrord aangedaan en bood de groene middenruimte plek aan dans- en theatervoorstellingen, die druk werden bezocht.

Locatie Heiloo
Ontwerpers Ronald Bron, Peter de Ruyter, Hanneke Kijne
Partners Bas Peeters (beeldend kunstenaar)
Opdrachtgever GGZ Noord-Holland Noord
Omvang 24 ha.
Jaar van ontwerp 1997 – 2002
Jaar van uitvoering 2001
Status uitgevoerd